Nimrodi zde vystavují například až kolem třinácti set trofejí srnců. "Je tady také velice dobrá kolekce muflonů a daňků. K vidění je spousta význačných trofejí, které podle mezinárodních hodnotitelských metod dostávají medaile. Je tady několik zlatých medailí v kolekci muflonů, máme i dva zlaté jezevce a jednu lišku, čtyři stříbrné a čtrnáct bronzových srnců, několik stříbrných a bronzových daňků a podobně. Výstava skutečně stojí za návštěvu," konstatoval Oldřich Sedlář z Okresního mysliveckého spolku.

Pro veřejnost je výstava otevřena od pátku do neděle vždy od osmé do sedmnácté hodiny. "O víkendu zde budou mít stánky i prodejci mysliveckých potřeb a suvenýrů a taky si návštěvníci mohou nabídnout zabijačkové speciality," podotkl Sedlář.

Výstava je loveckým výsledkem předloženým k veřejné kontrole ze 127 honiteb ze žďárského okresu za loňský rok. A zmíněný psík? To je jeden z nových druhů zvěře, které se na Žďársku začaly v poslední době vyskytovat. Přišel k nám až ze Sibiře a už se u nás zabydlel.

"Na Žďársku už bylo také sloveno osm norků amerických, kteří se do volné přírody dostali díky "péči" takzvaných ochránců přírody, kteří napadli kožešinové farmy a dovolili, aby zvěř unikla a ta se samozřejmě přizpůsobila a teď kolem vodních toků ničí veškeré živočišstvo,"dodal Oldřich Sedlář.,