Tato místa registruje Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina. Ve Žďáře jsou například ve 2. základní škole v Komenského ulici, v objektu průmyslovky, ve svobodárnách na „Stalingradě“ a několik je jich pro zaměstnance podniku Žďas v areálu firmy.„Stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. Je tedy logické, že tato situace nenastane ze dne na den,“ vyjádřil se Roman Pačuta z Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Školy i Žďas

„Tyto stavby by se využívaly v období, kdy by došlo k zavedení mimořádných opatření souvisejících s vyhlášením těchto stavů. Opatření jsou plánována v souladu s odpovídajícími dokumenty, například s celorepublikovým plánem obrany. Jednotlivé krizové plány pak určují směry přípravy a použití potřebných zdrojů státu pro jeho obranu,“ dodal Roman Pačuta.

Povinnosti a úkoly institucí, starostů obcí i občanů jsou rozpracovány v Krizovém plánu kraje Vysočina včetně koncepce ochrany, která improvizovaně upravuje vytipované úkryty.

Majitelé těchto objektů mohou prostory případných úkrytů užívat, avšak v případě potřeby je musí do 48 hodin uvolnit.„S veškerými dotazy, které se týkají této problematiky, se mohou obyvatelé města obracet na pracovníka krizového řízení městského úřadu,“ sdělila žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

-------------

Tlakové úkryty

– s případnými dotazy je možné kontaktovat pracovníka krizového řízení MěÚ ve Žďáře nad Sázavou, tel. 566 688 159

– další informace pro případ atomového útoku nebo radiační havárie jsou uvedeny na www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx a na webových stránkách Žďáru nad Sázavou pod odkazem Krizové situace