„Obec při své obsáhlé prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží, příkladnou péči o zeleň a životní prostředí a vysoký stupeň občanské soudržnosti včetně propagace svých rodáků. Také dobře spolupracuje s místním zemědělským subjektem. Občané Heřmanova rovněž udržují lidové tradice prostřednictvím mnoha spolků i jednotlivců ze svých řad. Obec i vzorně pečuje o své občany s cílem udržení vysokého standardu občanské vybavenosti a vzájemné soudržnosti," vysvětlil důvody, proč komise rozhodla právě pro Heřmanov, Luděk Hrůza z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu.

Lidé v Heřmanově jsou vítězstvím nadšeni. „Je to úžasné, jsme hrozně rádi. Soutěžili jsme už pošesté, takže získání Zlaté stuhy je zasloužená odměna," radovala se starostka Heřmanova Pavla Chadimová.

I předchozí kola krajské soutěže byla pro Heřmanov úspěšná. „Před třemi lety jsme získali Zlatou cihlu z programu Obnovy venkova za příkladně opravenou faru a Duhovou stuhu – cenu naděje pro živý venkov. Před dvěma lety to už byla Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem. V celorepublikovém hodnocení jsme pak získali krásné druhé místo. A vloni jsme zase obdrželi Modrou stuhu za společenský život," vyjmenovala jednotlivá ocenění Pavla Chadimová.

Desetičlenná komise všech čtrnáct přihlášených obcí objížděla, prohlížela koncepční dokumenty, zajímala se o tamní společenský život, aktivity místních, úroveň podnikání, občanskou vybavenost a zaznamenávala další hodnotící kritéria.

„Heřmanov za těch šest let, co už soutěžíme, urazil velký kus cesty. Začali jsme si uvědomovat, co všechno můžeme nabídnout a ukázat. A také jsme začali naši obec lépe prezentovat. Soutěžila opravdu takřka celá vesnice, takže poděkování patří všem," podotkla starostka.

Úspěch mohou slavit také Třeštice na Jihlavsku. Těm se, přestože se do soutěže přihlásily poprvé, podařilo získat Modrou stuhu. „Nejprve jsem tomu nevěřil a myslel jsem si, že si ze mě někdo dělá srandu. Jsem moc rád, hned napoprvé a takový úspěch. Nic jsme od toho nečekali, prostě jsme jen chtěli vědět, jak jsme na tom v porovnání s ostatními. Je to milé překvapení," okomentoval úspěch starosta Třeštic Martin Kodys.

Slavnostní předání všech ocenění se uskuteční v Heřmanově, a to ve čtvrtek 3. srpna. Mezi nejúspěšnější obce Kraj Vysočina rozdělí celkem 425 tisíc korun. „Cílem soutěže je především snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a dále upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam venkova," vysvětlil Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Heřmanov dostane za vítězství od Kraje Vysočina 100 tisíc korun a věcné ceny v hodnotě 30 tisíc korun. Majitelé Modré, Bílé a Zelené stuhy si přijdou na 50 tisíc korun a obce, které obdržely diplomy, se mohou těšit na 25 tisíc korun. Stejná částka nemine ani držitele ceny naděje pro živý venkov a zlaté cihly. Odměny ovšem ještě musí schválit Rada Kraje Vysočina na jednom ze svých zasedání.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017:

Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Heřmanov, okres: Žďár nad Sázavou

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Třeštice, okres: Jihlava

Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Dolní Město, okres: Havlíčkův Brod

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Sobíňov, okres: Havlíčkův Brod

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Kaliště, okres: Pelhřimov

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
Městys: Okříšky, okres: Třebíč

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Městys: Okříšky, okres: Třebíč

Diplom za propojení generací
Obec: Věžnice, okres: Havlíčkův Brod

Diplom za příkladnou péči o kulturní památky v obci
Obec: Šebkovice, okres: Třebíč

Diplom za obnovení lidových tradic
Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov

Diplom za uchování povědomí o historii obce
Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod