Největším darem je pro něj ale podle jeho slov zpětná vazba od studentů, které jeho výuka baví.

Kvůli uzavření škol museli s kolegy přeskládat výuku tak, aby studentům u maturity nechybělo nic z přípravy. „Nějaké podklady jsme měli připravené dopředu, různé prezentace a videa, další jsme doplnili během distanční výuky. Vzhledem k výpadku praktického vyučování jsme výuku přeskupili. Během distanční výuky jsme brali především teorii a opakovali jsme maturitní otázky. Nyní když už je to možné se pustíme do praktické výuky,“ řekl Jaroslav Dostál.

Ilustrační foto.
Mělo vaše dítě covid? Rodiče vytočil mail ze škol ve Vyškově

I pro něj samotného byla distanční výuka novinkou. „Nedokázal jsem si představit, jak budou studenti reagovat, jak to bude fungovat, jak bude probíhat samotná komunikace. Zaskočilo mě, že reakce studentů na druhé straně je docela pomalá, není to úplně ideální. Na studenty nevidíme a nevíme co dělají, občas se stane, že se někdo přihlásí a dělá něco jiného. To nejsme schopni podchytit, leda nějakými tresty a to se mi nelíbí. Distanční výuka je použitelná pro studenty, kteří mají motivaci, kteří sami chtějí. Při prezenční výuce má učitel mnohem více možností a metod jak studenty zaujmout než při výuce distanční,“ komentoval.

Studenti se těšili zpátky do lavic. „Myslím, že obzvláště u praktické výuky se těšili. Občas jsou sice ještě trošku mimo, ale pomalu se vzpamatovávají. Většina se těšila na kontakt se spolužáky. Někteří se přiznali, že už jim chyběla i klasická výuka,“ prozradil Dostál.

Automatizace

Kromě teorie se žákům vrátila i praktická výuka. „Má výhodu obzvláště u automatizace, že studenty stroje baví, na hodiny se těší. Sice je náročné hodiny připravovat, ale poté když sami programují, hned vidí, že se něco hýbe, vidí ten výsledek. Na dálku není možné takto učit, jednak jde o drahý software, proto není možné, aby si jej studenti pořídili domů. Navíc doma nemají žáci vybavení, které můžeme využívat na škole. Asi by šlo programovat na dálku, ale bylo by to velmi náročné a nejsem si jistý, zda by to ve větším počtu fungovalo,“ zamyslel se Jaroslav Dostál.

Učitelé v dnešní době musí držet s žáky krok. „Jsou mnohdy zběhlejší v technologiích než učitelé. Dá nám hodně práce, abychom s nimi drželi krok, to je jedna věc, Samozřejmě využívání technologii při výuce a práci je důležité, v něčem pracují určitě lépe než dříve,“ mínil.

Studenti při odborném výcviku
Distanční výuka kuchařů? Studenti si museli doma natočit video, jak vaří

Maturanty čeká ještě jeden důležitý úkol, dokončení ročníkové maturitní práce, se kterými jim právě Jaroslav Dostál pomáhá. „V jejich projektech řešíme moduly, které se následně využijí při výuce. Požadujeme aby student práci dotáhl do konce, aby to skutečně fungovalo. Po celou dobu, kdy vedeme studenta, tak mu neustále radíme a říkáme, co a jak má vypadat, musí s námi komunikovat,“ doplnil Dostál

Přesto jsou i takové práce, které ve výsledku nefungují a splní účel. „Jde o projekty, které jsou označené jako vývoj, nevidíme přesně na konec. U nich je rozdíl, že není striktně požadováno, aby projekt fungoval. Pokud je to vývoj, hledá se nová cesta. Právě i to hledání nebo zjištění, že tudy cesta nevede, je také výsledek. Je potřeba vše řádně zadokumentovat, veškerou práci, kterou student během ročníkového projektu vykonal a následně ji odprezentovat“ dodal učitel Dostál.