Do 31. prosince 2013 jsou totiž držitelé řidičských průkazů vydaných v rozmezí od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni si je vyměnit. Uplynutím určené doby pozbývají doklady platnosti.

„Pokud si řidič nevymění řidičský průkaz ve stanovené lhůtě, řešíme to v tu chvíli blokovou pokutou ve výši čtyři sta korun, ale ve správním řízení lze za toto jednání uložit pokutu až 30 tisíc korun," upozornil na sankce Jiří Pospíchal, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství při Městském úřadu ve Velkém Meziříčí.

Výhodná výměna

Podle dostupných údajů z Ministerstva dopravy (MD) by mělo být na Velkomeziříčsku vydáno ještě 2 626 nových řidičských oprávnění, což je 69,66 procenta všech průkazů. „V posledních měsících výrazně vzrostl zájem o výměny řidičských průkazů, v úřední dny je podáno dvacet až třicet žádostí," informoval dále Pospíchal.

V rámci obce s rozšířenou působností (ORP) Žďár nad Sázavou povinné výměně podléhá 3 878 řidičských oprávnění, což je 78,95 procenta z počtu všech „dosluhujících" dokladů. Na rozdíl od Velkého Meziříčí je ale na pracovišti v okresním městě podle slov Jaroslava Miklíka, vedoucího městského odboru dopravy, zájem minimální.

„Typický občan pravidelně nechává vše až na poslední chvíli, což dokazují povinné výměny řidičských průkazů v minulých letech," konstatoval Miklík. Jak zároveň poznamenal, řidičská veřejnost dost dobře možná neví, že dnem 19. ledna nabude účinnosti novelizovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích, který mění platnost některých průkazů. Nově bude namísto deseti let stanovena na dobu pěti let.

„Je tedy výhodné pro řidiče nákladních automobilů a autobusů, kteří ovšem nemají Průkaz profesní způsobilosti řidiče, provést výměnu do 19. ledna, a mít tak nový řidičský průkaz platný deset let," upozornil Miklík. U skupin AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T platnost řidičského průkazu zůstává na deset let.

Ani v Novém Městě nezaznamenávají nápor žádostí, podle statistiky ministerstva dopravy tam je nutné vyměnit 1573 řidičských oprávnění. „V posledním čtvrtletí roku 2012 moc výměn řidičských průkazů nebylo, lidé to nechávají až na tento rok," komentoval situaci na pracovišti novoměstského odboru dopravy a vnitřních věcí jeho vedoucí Petr Pazour. V Bystřici nad Pernštejnem podléhá povinnosti výměny 1595 průkazů.

Pro účely vydání nového řidičského oprávnění si žadatel musí přinést na příslušný městský úřad podle místa trvalého bydliště jednu fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetru, stávající řidičský průkaz, doklad totožnosti a vyplněnou žádost o vydání průkazu, která je v úřadě k dispozici. Zákonná lhůta pro vydání nového dokladu je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, je výměna zdarma. Pokud bude požadováno jeho vydání ve lhůtě kratší, do pěti pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek ve výši 500 korun.

Od začátku roku 2014 budou muset mít všichni řidiči plastovou kartičku s logem Evropské unie. Majitelé řidičských průkazů skupiny B však budou moci řídit i skútry s obsahem 125 cm³. Na druhou stranu si musejí dát pozor ti motoristé, kteří dluží výživné na nezletilé dítě. Těm totiž bude možné „řidičák" odebrat v rámci exekučního řízení.