„U nás se to týkalo žáků 9. tříd, tedy kvarty, a to z češtiny, angličtiny a matematiky,” uvedl ředitel novoměstského gymnázia Milan Pavlík. „Testy vnímám jako vhodné především k internímu využití pro školu, výstup pro pedagogy, aby věděli, v čem žáci mají problémy, na co se proto více zaměřit,“ řekl ředitel.

Současné testování nebylo zaměřeno primárně na obsah testů a porovnávání výsledků žáků, ale na logistiku testování a ověřování testovacího software a rovněž jak na testy budou děti reagovat.

„Žáci z 9. tříd s testováním, které bylo buď písemnou, anebo elektronickou formou, neměli problémy. Už dříve se u nás prováděly testy CERMATU, takže to pro ně nebylo neznámé. Trochu problémy měli ze začátku páťáci, než se zorientovali v zadání,“ vyjádřila se zástupkyně ředitele 3. Základní školy ve Velkém Meziříčí Marcela Boučková.

Technická prověrka

I když testování mělo být především technickou prověrkou systému, o stupni vzdělání každého žáka pochopitelně vypovídá. Původně podle ministra školství Josefa Dobeše byla uváděna i možnost, že by výsledky testů mohly být „sítem“ pro přijímání na střední školy. Tato varianta se pak změnila spíše na zpětnou vazbu pro rodiče, učitele a zvýšení kvality jednotlivých zařízení.

Testy vzbudily i rozporuplné reakce v řadách pedagogů.

„Pokud by se mělo jednat o podklad pro přijímací řízení na střední školy, pak by podle mého názoru mělo jít pouze o jednu součást, protože na základě jednoho testu není žáka možné komplexně posuzovat. Test mu zrovna nemusí „sednout“, necítí se dobře, raději by pracoval písemnou nebo ústní formou, případně trpí trémou… A jen podle výsledků testování rodičům jednoznačně říct, že se jejich dítě ke středoškolskému studiu nehodí, ať se jde vyučit, je nesmysl,“ dodal ředitel Milan Pavlík.

Ostrý start pro všechna základní vzdělávací zařízení by měl nastat v květnu 2014. I nad tím se někteří kritici pozastavují, protože v té době již budou mít deváťáci po přijímacích zkouškách, takže jejich motivace nebude výrazná.

„Pokud by to skutečně takto mělo fungovat, je to zbytečné. Deváťáci už budou vědět, jestli se dostali na střední školu, a že výsledek testu už na tom nic nezmění. Pro základní školu by to určitě výstup byl, ale dost zkreslený k horšímu, protože hodně dětí by se už moc nesnažilo zvládnout test co nejlépe,” myslí si Jana Bláhová, maminka „sedmáka” Ondry ze Žďáru.