„Způsob, jakým je testování nyní nastaveno, je pro mne nepřijatelný. Antigenní testy používané ve školách nejsou primárně určeny pro screeningové testování zdravé nerizikové populace. Dochází u nich proto ke značné chybovosti. Kromě toho kvalita testů, které zvolila naše vláda, je přinejmenším sporná a z mého pohledu hrozí riziko traumatizace dětí, ať už při samotném testování, tak i při jejich následné separaci,“ konstatovala maminka tří dětí, která své námitky shrnula v otevřeném dopise.

Ten s podpisy dalších lidí se stejným názorem zaslala řediteli školy, starostovi a odboru školství. „Podepsalo jej devadesát lidí. V dopise je mimo jiné i právnický rozbor dané situace, který ji vnímá jako protiústavní. Prosíme v něm, aby se zasadili o to, aby testování i celodenní nošení roušek byly pouze dobrovolné,“ vysvětlila Kateřina Beáta Bukáčková.

Poukázala také na to, že například městská část Praha 9 zajistila žákům svých škol domácí PCR testování ze slin. Tím zajistila vyšší spolehlivost, větší bezpečnost a předešla stresovým situacím během testování. A zajistila také to, aby se děti s pozitivním testem nedostaly do kontaktu s dětmi zdravými. „Je to podstatně bezpečnější a cenově to vychází obdobně. Domnívám se, že je možné odborně diskutovat a hledat i jiná řešení, než která nám předkládá vláda.“ podotkla Kateřina Beáta Bukáčková.

Z testování mají strach

S testováním dětí a nošením roušek ve škole nesouhlasí ani Petra Hanousková ze Světlé nad Sázavou. „Myslím, že dětem už bylo sebráno až moc. Škola, sporty, kamarádi,“ uvedla.

Její děti přesto do lavic zasedly. „Do školy jsem je pustila na jejich vlastní přání. Je mi jasné, proč tam chtějí jít, i když mají z testování strach,“ nechala se slyšet Petra Hanousková, která stejně jako další rodiče nechápe, proč musí mít žáci s negativním testem zakryté při výuce dýchací cesty. „Když už musí být testovány, tak ať nemají roušky. Vždyť to nemá logiku,“ vyjádřila se.

Podle slov pedagogů se většina rodičů s testováním smířila. Ti, co nechávají děti doma jsou spíše výjimkou. „Rozhodnutí neposílat dítě do školy zvolilo pouze pár jednotlivců,“ potvrdil Jaroslav Ptáček, ředitel Základní školy Švermova ze Žďáru nad Sázavou.

Přestože měla škola na přípravu poměrně málo času, snažili se pedagogové vyjít rodičům i dětem maximálně vstříc. „Pozvali jsme rodiče, aby byli testování přítomni a asi dvě desítky z nich toho využily. Rodiče viděli, že to probíhá bez problémů a shodli se, že další den už nepřijdou,“ popsal reakci zákonných zástupců žďárských školáků Jaroslav Ptáček.

Většina rodičů návrat dětí do školních lavic uvítala. „Už potřebují mezi kamarády. A výuka ve škole jim taky dá mnohem více, než když se učí doma,“ mínila Karolína Dolejší z Jihlavy.

Povinné testování před výukou jí nevadí. A její děti jsou s ním prý také smířeny. „Vysvětlila jsem jim, že to nebolí. Že je to jako když se šťourají v nose,“ usmála se Karolína Dolejší.