S jakými pocity vstupujete do startu této největší sbírkové kampaně Charity České republiky?

Pocity jsou smíšené. Cítím obrovskou zodpovědnost za uspořádání takto veliké sbírky, která vyžaduje hodně energie. Asi si dovedete představit, že se radost z práce střídá s únavou. Naštěstí mám k ruce po celém okrese skvělé lidi, kteří mi dodávají elán a pomáhají sbírku zorganizovat.

Za dobu vaší mateřské a rodičovské dovolené došlo k posunům při organizaci sbírky. Jaké kroky vám udělaly radost, případně způsobily i nějakou starost?

Naštěstí došlo především k pozitivním změnám. Každá koordinátorka sbírky, která na mé pozici v době mé rodičovské působila, zanechala svou stopu, která přispěla k posunutí sbírky. Musím říci, že mě potěšilo nejen rozšíření sbírky do některých dalších lokalit, ale i rozběhnutí děkovných akcí pro koledníky a došití kostýmů pro koledníky. Během pěti let se okres organizačně rozdrobil. Proto jsem ráda, že při rozvozu sbírky mi trochu pomáhá kolega Vladimír Učeň. Rozdrobení okresu však zapříčinilo i to, že se bohužel už nemohu setkat osobně se všemi svými asistenty, ale nastalá situace tento krok již vyžadovala.

Pro koledníky už několikátým rokem pořádáte děkovné akce. Jaké dárečky jste pro ně připravili letos?

I v letošním ročníku sbírky jsme rádi, že můžeme našim koledníkům poděkovat nejen slovem, ale také akcemi různého druhu. V posledních letech se snažíme podpořit lokální akce pro koledníky, které vychází nejen z možností dané lokality a jsou přístupné na základě pravidel a domluvy s místními asistenty sbírky. Ráda bych zmínila alespoň kino pro koledníky 19. ledna ve Velkém Meziříčí, 26. ledna v Jimramově, 29. ledna ve Žďáře nad Sázavou, dále pak zvýhodněné vstupy do Ski areálu Jimramov, volný vstup wellness v Kuřimi. Během sbírky se snažíme poděkovat nejen našim koledníkům, ale také dárcům. Připravujeme tradiční Tříkrálový koncert, který se odehraje v neděli 12. ledna v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Při 14. ročníku koncertu vystoupí SONK - Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem, komorní sbor ALTER EGO z Bystřice nad Pernštejnem a C - VOX - komorní sbor ze Žďáru nad Sázavou.

Před svátky jste navštívili všech 75 asistentů, kteří jsou vám během sbírky k dispozici. Jaká ta setkání byla?

Velmi mě potěšilo, že mé cesty vedly ve většině ke stejným asistentům jako dříve. Jsou to skvělí lidé, kteří jsou aktivní ve svém okolí a hodně zaneprázdnění, ale přesto si najdou čas a chuť uspořádat Tříkrálovou sbírku. Za jejich stabilní pomoc jsem moc vděčná a neberu ji za samozřejmou. Během prvního setkání jsem nepotkávala jenom staré známé tváře, ale také nové lidi, kteří tak rozšířili náš tým. I to mě velmi potěšilo.

V terénu okresu je opět připraveno přibližně 2200 koledníků. Pokud by se chtěl ještě někdo zapojit do vašeho královského týmu, jak se vám může ozvat?

Zájemce vyhledá ve své lokalitě asistenta Tříkrálové sbírky, který se s ním domluví na tom, jak se může do koledování zapojit. Pokud neznáte asistenta sbírky ve vaší lokalitě, stačí zavolat na můj telefon 777 755 444. Pokusím se poradit. A co je k tříkrálové koledě potřeba? Dobré srdce, čestnost a ochotu věnovat koledování svůj čas a energii. Pokud jste takový, neváhejte nám pomoci.

A co ti, kteří by rádi do Tříkrálové sbírky přispěli, ale bohužel je tříkrálová skupinka v regionu nemohla navštívit?

Pokud chcete přispět na Tříkrálovou sbírku a koledníci vás doma nezastihli, můžete poslat peníze na účet 66008822/0800, variabilní symbol 777 u České spořitelny, anebo zanést finanční prostředky na správu Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou v Horní ulici 22 ve všední dny od 8 do 15.30 hodin. Je tam připravena zapečetěná kasička.

Máte nějaký vzkaz či přání do tříkrálového startu?

Všem koledníkům přeji, aby jim koledování přineslo drobné radosti do duše a sladkost do pusy. Dárcům ať králové přinesou příjemný pocit z darování a požehnání nejen nápisem na dveře jejich domu.

LENKA ŠUSTROVÁ