Jak poznamenala ředitelka jihlavské pobočky ŘSD Marie Tesařová, předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v průtahu Žďárem v ulicích Dolní a Brněnská. Rekonstrukce povrchů v Dolní ulici se týká úseku mezi křižovatkami Wonkova a Žižkova, přičemž ulice Studentská poslouží jako objízdná trasa.

„Dále je ještě v plánu rekonstrukce povrchů v ulici Brněnská, a to mezi kruhovými křižovatkami. Předpokládané náklady obou investic činí devatenáct milionů korun," sdělila Marie Tesařová. Ve věci právě probíhá stavební řízení, termín provedení tedy není ani v jednom případě znám.

Stavební práce ovšem zcela jistě ve městě způsobí dopravní komplikace. „Doufám, že řidiči budou tolerantní. Na podzim se ohlédneme za velkým kusem odvedené práce, a obyvatelé Žďáru budou s cestováním po městě spokojenější," řekla starostka Dagmar Zvěřinová.