Za teplo zaplatí méně. „Podepsali jsme s Novoměstskou teplárenskou dodatek na cenu tepla za druhé pololetí. Došlo ke snížení, a to ze stávajících 432 korun na 410 korun za jeden gigajoule tepla bez DPH,“ řekl místostarosta Stanislav Marek.

Podpisu předcházela jednání iniciovaná místní organizací Sdružení obrany nájemníků. „Chtěli jsme znát tvorbu ceny, protože se nám zdála příliš vysoká, požadovali jsme na Novoměstské teplárenské vysvětlení,“ uvedla Drahomíra Havlíková z místní organizace Svazu ochrany nájemníků (SON). A toho se také dočkali.

Společnost přistoupila na požadavky SONu a zprůhlednila tvorbu ceny tepla. „Jednání s městem probíhají průběžně, strany se seznamují se strukturou tvorby ceny a budou pokračovat i nadále v důsledku vyššího zájmu odběratelů o tuto problematiku,“ potvrdil Milan Netrh, člen představenstva NT.

Vzájemná spolupráce mezi městem, SONem a NT přesto nájemníkům nezaručí stabilní cenu za teplo. Ta závisí především na vývoji tržních cen elektřiny a zemního plynu. „Naše fixní náklady jsou stále stejné, ostatní proměnné náklady, jako mzdy, se také příliš nemění a tvoří zanedbatelnou část, jediná položka, která cenu zásadně ovlivňuje, je cena zemního plynu,“ dodal Milan Netrh.

K dalšímu zlevnění tepla by podle něj mohlo dojít jen v případě, že by se cena zemního plynu i nadále snižovala. To ale není příliš pravděpodobné. „Sice to poznáme na penězích až příští rok, ale jsme rádi. Možná, že v kombinaci s měřiči tepla nakonec opravdu ušetříme,“ reagovala na zprávu o snížení ceny tepla Radka Malá z ulice Budovatelů.

Na teple kromě nájemníků ušetří i město, které je také odběratelem NT. Radnice totiž uvažuje o napojení budoucího regeneračního centra s bazénem právě na vytápění z tohoto zdroje. Cena je proto pro město důležitá i z pohledu budoucích nákladů na provoz centra.