Pokračovat se potom průběžně bude po celém území města, a to jako obvykle až do konce března.

„Většina kácení a prořezávek, přibližně devadesát procent, je prováděna na přání a podněty obyvatel. Zbylé dřeviny jsou ty, které vyhodnotíme jako nemocné nebo ohrožující veřejnost,“ informovala Marie Šustrová ze žďárského odboru komunálních služeb.