Na programu krajské postupové přehlídky bylo sedm nových choreografií souborů scénického tance mládeže a dospělých. Odborná porota pro přímý postup na celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou vybrala choreografii Sladké utrpení souboru Gen Základní umělecké školy Žďár nad Sázavou (na snímku). „Porota u této choreografie ocenila umělecký názor a interpretaci," doplnila k úspěchu tanečnic ze Žďáru Hana Ludvíková, učitelka tanečního oboru v Základní umělecké škole Františka Drdly.

"Krajské přehlídky se zúčastnily další tři choreografie ždárských tanečnic, které od poroty získaly zvláštní ocenění: tanec Bakterie ocenění za námět, tanec Typornamento ocenění za tvůrčí přístup a chuť objevovat a tanec Síla vzdoru ocenění za kompoziční práci," doplnila Ludvíková.

Jako návrh na postup byla oceněna choreografie Melancholia brněnského souboru Malé taneční seskupení za kompoziční tvorbu a vnímavé partnerství.

Celostátní přehlídka se letos koncem října uskuteční v Jablonci nad Nisou, bude se konat 29. ročník. Krajskou přehlídku pořádala žďárská ZUŠ už podvacáté. "Tradici konání postupových přehlídek scénického tance mládeže a dospělých založil Jiří Lössl, který ve Žďáře byl členem i vedoucím tanečního souboru Sagitta," přiblížila Hana Ludvíková. Jak dodala, po celé republice proběhne asi 10 krajských přehlídek, z nichž jsou choreografie navržené na postup ještě hodnoceny uměleckou radou. Podle videozáznamů je pak vybráno asi 18-20 choreografií, jež se pak představí na celostátní jablonecké přehlídce.

"Scénický tanec je taneční formou, které řadíme už do kategorie umění. Nepatří mezi masově oblíbené taneční disciplíny jako street nebo hiphop, ale zato může vnímavého diváka přenést do jiné dimenze času a bytí stejně jako tanečníky, kteří se ve scénickém tanci stávají svébytnými bytostmi a ne jen součástí podobně se pohybujícího davu," přiblížila umělecký tanec Hana Ludvíková.