„První turnus nesl název Čarodějův učeň a druhý Dobrodružnou stezkou. Čarodějem nebo spíše čarodějkou je myšlena příroda, naše učitelka. Táborníci vařili kouzelné lektvary, vyráběli masky a čarovali s barvami,“ vyjádřil se za společnost Chaloupky Jan Uher.

V obou týdnech pracovníci centra využili přírodní zahrady a údolí říčky Balinky, snažili se tak vštípit účastníkům respekt a ohleduplnost k přírodě. Dobrodružná stezka vedla táborníky po stopách přírodních národů. Domů si odnesli lapač snů ozdobený přírodninami, bylinkový herbář nebo ochranný amulet.

V Balinách využívají zahradní terapie, spoléhají na to, že kontakt člověka s rostlinami aktivuje jeho paměť, zlepšuje myšlení a napomáhá k rovnováze nebo orientaci.

„Děti si jezdí na tábory odpočinout a vyřádit se, naučit se nové věci. Avšak táborů pro děti, které měly smůlu a něčeho jim bylo ubráno, není mnoho,“ zdůvodnil Uher, proč se rozhodli uspořádat tábor pro osoby s tělesným a mentálním postižením.
Cílem organizátorů bylo, aby si lidé užili tábor stejně jako jejich zdraví kamarádi a zažili svá vlastní letní dobrodružství.