Návrhy měly být podány do 31. ledna a hlavními kritérii, podle kterých bude vybráno vítězné dílo, je jednoduchost a výstižnost. Veškeré logotipy se tak nejdříve dostaly do rukou Světlany Janouškové z regionálního rozvoje města.

Jaký motiv je na návrzích nejčastěji použit?

Nejvíce se objevovaly motivy kostelů, sněhových vloček, SKI hotelu, objevily se i náměty Harusova kopce . Lidé vnímají Nové Město na Moravě jako město cestovního ruchu, turistiky, čisté přírody, jako centrum Vysočiny. Samozřejmě jsme se snažili dát soutěžícím i nějaký návod, kam bychom logotip rádi směřovali. Dávali jsme jim podklady o tom, jak jsou zdravá města charakterizována a odkazovali jsme je i na internetové stránky města, aby nasáli atmosféru této oblasti. Nepřihlásili se totiž jenom místní lidé, ale návrhy přicházely z celé republiky.

Kolik se přihlásilo soutěžících?

Soutěží padesát devět uchazečů. Ale protože byla možnost neomezeného počtu návrhů, tak logotipů přišlo více, asi kolem stovky.
První návrhy na logo a logotip města byly od dětí zdejších základních a uměleckých škol. V čem se nejvíce liší návrhy dětí a dospělých?
Rozdíl byl hlavně v tom, že dětmi zpracované návrhy byly velice složité. Z toho důvodu se také nedaly využít tak, jak bychom potřebovali. Dětských návrhů však přišla spousta, děti do nich vnášely hrozně moc. Při vymýšlení loga a logotipu také používaly hodně barev. Návrhy se nám moc líbily, ale bohužel byly pro naše záměry nepoužitelné.

Co bude s návrhy dál?

Byla vybrána hodnotící komise, kterou schválila rada města. Komise se již sešla v prvním kole výběru. Dbalo se hlavně na to, aby logo bylo jednoduché a aby v něm byla zřetelná myšlenka, která by směřovala jak k Novému Městu, tak i ke „zdravým městům“. Protože Nové Město na Moravě je od roku 2001 členem Národní sítě zdravých měst v České republice.
Snaha byla vybrat takové tipy návrhů, které by byly snadno zapamatovatelné a identifikovatelné.

Bude se na závěrečném výběru podílet i veřejnost?

Ano, právě nyní vybíráme způsob, jakým bychom mohli oslovit občany města. Snažíme se navázat spolupráci s některými obchodními domy. Chtěli bychom zveřejnit návrhy, které vyjdou z užšího výběru hodnotící komise. Bude se jednat asi o sedm návrhů. Lidé by pak o nich mohli hlasovat pomocí hlasovacích lístků. Sami jsme zvědaví, s jakým ohlasem se tato aktivita setká. Doufáme, že si lidé v této hektické době najdou čas a pomohou nám zvolit vítězný návrh. Ten pak bude používán na propagačních materiálech města i mikroregionu.

A kdy radní vyhlásí vítěze?

Přibližně od sedmého března by měly být jednotlivé návrhy vystaveny na určených místech a veřejnost bude moci po dobu tří týdnů dávat své hlasy vybraným logotipům. Koncem března by se měla sejít rada města, která by schválila vítěze vzešlého z návrhů hodnotící komise a občanů.

Helena Křížová