„Na celé Vysočině není ani jediný pár sýčků. Přitom tady dříve sýčci hnízdili, teď ovšem úplně zmizeli. Ale není to jen u nás, v celé republice se nachází posledních pár desítek těchto ptáků. Přitom před padesáti lety to byla na našem území nejběžnější sova a ještě v sedmdesátých letech minulého století hnízdilo na Vysočině několik párů sýčků,“ vyjádřil se šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Počátkem dvacátého století byl sýček nejhojnější sovou, na našem území se nacházely desítky tisíc párů. Tento ptačí druh ovšem zmizel z krajiny velmi rychle. „Je to dané řadou příčin, které v součtu způsobily zkolabování celé populace,“ řekl Václav Hlaváč.

Na katastrofickém úbytku těchto malých sov se podepsala zejména zemědělská výroba, kdy namísto pestré krajiny s řídkými trávníky a původními pastvinami, kde sýčci získávali potravu, vznikly scelené lány. „Další příčinou je trávení myší. Sýčci se stahují do lidských sídel, a když sežerou otrávené myši, tak se sami otráví. Velkým problémem je i vzrůstající početnost kuny skalní. A také komíny a duté sloupy elektrického vedení. Sýček míval velmi často úkryty v nefunkčních komínech. V současné době je řada komínů vyvložkovaných a sýček spadne dovnitř a nemůže vylétnout ven. Podobně fungují i duté sloupy elektrického vedení. Jsou to pasti, které člověk nevědomky vytváří,“ popsal další nástrahy, s nimiž se musí malé sovy vypořádat, Václav Hlaváč.

Ohrožený sýček obecný.
Křemešnické sovy letos nehoukaly, zaskočit za ně musel zkušený průvodce

Sýček v minulosti sídlil v dutinách stromů nebo v blízkosti lidských obydlí. Vzájemné soužití s člověkem bylo oboustranně výhodné, neboť drobné sovy se živí mimo jiné i menšími hlodavci. Noční houkání sýčka bylo pro naše předky natolik tajemné a hrůzostrašné, že se v lidových pranostikách zažilo slovo sýčkovat, což znamenalo, že jeho houkání bylo předzvěstí chmurné budoucnosti, neštěstí a neúspěchu. „Sýčci tradičně hnízdili v zemědělských objektech a v budovách. Dostávali se do kontaktu s lidmi, byli součástí jejich každodenního života,“ potvrdil Václav Hlaváč.

Ornitologové by rádi viděli opět sýčky v každé lokalitě. „Agentura ochrany přírody připravuje záchranný program pro sýčka. Ovšem s obnovením populace na Vysočině se zatím moc nepočítá, není to právě ideální oblast pro tyto ptáky. Nejprve by se měly zachránit zbytkové populace v nížinách, a pokud se podaří obnovit výskyt sýčků v ideálních podmínkách, pak teprve bude možné vrátit sýčka i na Vysočinu,“ poznamenal Václav Hlaváč.

Metodický víkend Českého horolezeckého svazu na ledové stěně ve Víru.
Na ledové stěně ve Víru trénují horolezci. V provozu má být i příští týden