„V minulosti u nás hnízdilo čtyřicet až padesát párů. Před dvěma lety bylo sýci v polovině dubna obsazeno už sedm lokalit,“ uvedl žďárský ochranář Jaromír Čejka.

Na otázku, proč je tomu letos jinak, mají pracovníci Správy CHKO dvě možné odpovědi. „Na třech hnízdištích sýce rousného - v Bohdalci, na Vlčím kameni a na Brožkově skále - jsme zahlédli puštíka obecného, což je o něco větší sova než právě sýc. Je možné, že puštíci je z hnízda vytlačili,“ sdělil ochranář. „Dalším důvodem může být to, že sýci tady nemají ještě dostatek potravy, a nenastal tak zatím pro jejich hnízdění ten správný čas,“ doplnil.

Přesto ochranáři plánují na sobotu za účasti veřejnosti tradiční výpravu na hnízdní lokality sýce rousného. „Se zájemci se sejdeme v půl desáté před chatou ve Studnicích a vydáme se na naši monitorovací trasu,“ uvedl Jaromír Čejka. Cesta je naplánována na Pohledeckou skálu, přes Kuníkovské polesí na přírodní památku Vlčí kámen, přes vrchol Kamenice nad Roženeckými pasekami, odtud na Odranec a poté zpět na Studnice.

Lidé tak navštíví minimálně patnáct lokalit, kde v minulosti ochranáři hnízdění sýce rousného prokázali. „Je však velká pravděpodobnost, že ho tam nezahlédneme. Lidé ale budou mít příležitost vidět i jiné vzácné druhy ptáků. Například výra velkého, datla černého, kulíška nejmenšího či černé čápy,“ uvedl Jaromír Čejka.