„Minutou šlapání budou moci přispět určitou finanční částkou a podpořit naše seniory,“ potvrdila ředitelka Novoměstských sociálních služeb Hana Janů.

Nadace ČEZ takto pravidelně pomáhá potřebným ve třech oblastech. Jednou z nich je podpora dětí a mládeže, další je zaměřena na pomoc handicapovaným spoluobčanům a do třetice jde o aktivní spolupráci s regiony.

Plánovaná akce bude ve sportovním areálu probíhat po celé tři dny závodů, které začínají v pátek 25. května a končí v neděli 27. května.

„Dar bude využit pro potřeby odlehčovací služby Novoměstských sociálních služeb na nákup zabezpečovacích zařízení pro osoby postižené demencí, na vybavení pokojů, případně na nákup kompenzačních pomůcek pro imobilní klienty,“ prozradila konkrétní věci, za něž budou peníze „vyšlapané“ na oranžovém kole utraceny, Hana Janů.

Sírovec žlutooranžový.
Žlutooranžové vějíře mají chuť podobnou kuřecímu řízku