Zápis dítěte do první třídy základní školy je určitě důležitým krokem v jeho životě, ale svým způsobem i v životě jeho rodičů. Jak moc je tento čas pro budoucí malé školáky náročný?
Děti období před zápisem prožívají podle své povahy různě, a tím pádem ho různě prožívají i jejich rodiče. Jestliže je dítě přiměřeně sebevědomé, nestydí se ukázat, co všechno umí a nemá problém komunikovat s neznámými lidmi, není nejmenší důvod se zápisu obávat.

A když tomu tak není?
Pak je dobré dítě na novou situaci připravit. Rodiče mu mohou říci, že mateřská škola je vlastně také škola, jenomže teď v nové škole bude jiná paní učitelka. Že se bude na něco ptát, stejně jako se někdy ptá paní učitelka v mateřské škole. Mohlo by být docela zábavné si s dítětem zkusit celou situaci doma přehrát a střídat role s tím, že také dítě si zahraje roli paní učitelky nebo pana učitele. Hravou formou je možné si zopakovat básničky nebo si zahrát na barvy, tvary či jiné podobné hry. Mají-li rodiče dost času, mohou se s dítětem zajít ke škole podívat, například v době, kdy školáci chodí ze školy. Někdy sehrává pozitivní roli také fakt, že dítě už má školní brašnu, která je symbolem tohoto důležitého kroku v jeho životě.

Někteří rodiče kladou na své děti přiliš velké nároky. Díky tomu mohou být budoucí prvňáci vystresováni tím, aby u zápisu nezklamaly. Čeho by se měli v přístupu ke svým potomkům vyvarovat?
V žádném případě není dobré dítě jakkoliv strašit nebo hrozit sankcemi v případě neúspěchu. V případě pochybností o připravenosti svého dítěte pro vstup do školy, se mohou obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde dítě odborně vyšetří a doporučí další postup. V současné době realizují pracovníci poradny na celé řadě mateřských škol orientační vyšetření předpokladů předškolních dětí ke vstupu do školy. Jak už bylo řečeno, zápis do první třídy je první velký krok v životě dítěte a tak by si zasloužilo i malou oslavu. Rodiče určitě ví, co jejich dítěti udělá zaručeně radost za úspěšně zvládnutý zápis.

Jaký je váš názor na skutečnost, že někteří z předškoláků ještě před nástupem do školy umí číst a psát? Je to vhodné?
Pokud jde o učení předškoláků typicky školním dovednostem – čtení a psaní - mělo by být spíše výjimkou. Vhodné je pouze u dětí, které jsou mimořádně nadané a pokud iniciativa vychází od samotného dítěte. To znamená, že se dítě například samo ptá na jednotlivá písmenka, která vidí venku na nápisech, na štítech obchodů a podobně. Na druhou stranu je u všech dětí užitečné učit je dovednostem, které jim po nástupu do první třídy výuku čtení, psaní a počítání usnadní. Jde o hry, ve kterých děti rozlišují různé obrázky, porovnávají a třídí předměty podle určitých znaků, důležitý je samozřejmě v předškolním věku i rozvoj kreslení.