„Pozemky v sousedství bývalého dolu už máme od státu vykoupené. Zařízení na zpracování kalů bude sloužit výhradně pro potřeby svazu vodovodů a kanalizací, pod který patří osmdesát jedna obcí na Žďársku. Rozhodně nechceme provozovat zařízení na komerční bázi. A nepůjde ani o žádné skladování,“ upřesnila plány Svazu vodovodů a kanalizací Žďárska jeho předsedkyně Dagmar Zvěřinová.

Zejména pro finanční náročnost projektu bude stavba rozdělena do dvou etap. „Stavět bychom začali tak za dva tři roky. V současné době probíhá určovací řízení, které stanoví, co všechno bude v dané lokalitě nutné zajistit,“ uvedla Dagmar Zvěřinová.

Svazek se bude snažit na svůj záměr získat dotaci, předpokládaná částka, kterou potřebuje na zrealizování první části projektu, se vyšplhá do výše okolo sto padesáti milionů korun. „Finančně nejnáročnější bude přípojka plynu a vody. A taky musíme zabezpečit, aby nic neproniklo do podzemních vod,“ poznamenala předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďárska.

S bodem z Bystřice museli být hráči Žďáru (v bílém Lukáš Komínek) rozhodně spokojeni.
Žďár v derby vydoloval bod

V konečné fázi pak počítá svazek s tepelným zpracováním kalů tak, aby se následně mohly využívat jako fosforečné hnojivo. „Zatím ale postavíme pouze sušárnu s tím, že sušené kaly plánujeme odvážet na další zpracování nebo k likvidaci. S transformaci kalů na hnojivo počítá až druhá etapa,“ nastínila postup Zvěřinová.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďárska čeká mimo jiné i na změnu zákona. Pak by bylo možné ubírat se poněkud jiným směrem. „Pokud se změní legislativa a bylo by kaly možné po zpracování dávat do kompostu nebo na zemědělskou půdu, pak bychom tomu přizpůsobili druhou etapu projektu. To by se ovšem už netýkalo této lokality,“ vysvětlila Dagmar Zvěřinová.

Pozemky u dolu Rožná 1, které má svazek nyní ve svém vlastnictví, se nacházejí na katastrálním území obce Rožná. Tamní obyvatelstvo projekt od prvopočátku bedlivě sleduje. „Zatím je to na samém začátku. Předsedkyni Svazu vodovodů a kanalizací Žďárska Dagmar Zvěřinovou jsme pozvali na jednání zastupitelstva a zaujali jsme k projektu souhlasné stanovisko. Zároveň jsme ale požádali o bližší informace, chceme hlavně vědět, jak to funguje jinde,“ vyjádřil se starosta Rožné Libor Pokorný.

Zástupci obce se již byli podívat na podobné zařízení v Německu. „Chceme ale, aby to viděla větší skupina lidí, takže jsme svazek požádali o zorganizování exkurze pro zastupitele i zájemce z řad veřejnosti. Rádi bychom se podívali někam, kde podobní zařízení funguje dlouhodobě, abychom se dozvěděli, jaký to má vliv na život v okolních obcích. To nám Dagmar Zvěřinová přislíbila,“ poznamenal Libor Pokorný.