„Sešli jsme se včera odpoledne, na svátek svatého Martina, u školy s dětmi a s jejich rodiči. Děti jsme rozdělili do skupinek a poté jsme se vydali po křížové cestě vzhůru na vrchol Harusova kopce, kde na nás už čekal svatý Martin na bílém koni," popsala ředitelka radňovického školského zařízení Iva Jinková. „Naše školička žila Martinem už celý týden, děti pekly svatomartinské rohlíky a učily se básničky," doplnila učitelka mateřské školy Marcela Novotná, která společně s další kolegyní v dobových kostýmech sehrála roli průvodkyně.

Příchod zimy

Děti si ale vzácné setkání se světcem, jenž je v českých zemích spojován především s příchodem zimy, musely nejprve zasloužit. „Šli jsme po stopách jeho koně, který na stezce ztrácel stříbrné podkůvky. Cestou na nás čekala čtyři stanoviště s úkoly," vysvětlila Iva Jinková.

Mladší děti musely splnit jednodušší úlohu, ty starší čekalo něco složitějšího. Ani jeden z úkolů ale nebyl nesplnitelný a hlavním motivem všech byl světec, který právě v den akce slavil svůj svátek. „Jedno ze zastavení se například jmenovalo u husy, to proto, že ke svatému Martinovi neodmyslitelně patří i svatomartinská husa. Úkolem školáků bylo prohodit novinovou kouli otvorem v obrázku husy, který jsme předem připravili. Za to dostali peříčko," řekla Iva Jinková.

Odměnu dostaly děti také za další splněný úkol, který pro ně byl nachystán na stanovišti zvaném u koníčka. Tentokrát šlo o rolničku. „Všechny odměny si mohly ukládat do škapulířů, které na začátku cesty dostaly. Na jiném stanovišti, kde musely děti říct nějakou básničku nebo zazpívat písničku spojenou se svatým Martinem, přidaly k rolničce a k peříčku penízek," uvedla Iva Jinková.

Také na poslední zastávce čekaly na děti úkoly. „Ty starší to měly tentokrát o něco ztížené. Byla pro ně připravena pranostika, kterou musely rozpoznat. Nebylo to ale tak jednoduché, neboť jim byla signalizována morseovkou. Mladší děti mečem zase půlily „plášť" z novinového papíru, podobně jako samotný svatý Martin. Ten podle pověsti svůj vlastní plášť také rozpůlil, to proto, aby jeho částí zakryl promrzlého žebráka," podotkla Iva Jinková.

Téměř na samém vrcholku Harusova kopce pak na děti a jejich doprovod čekal svatý Martin osobně, aby jim předal světýlko do lucerniček, které si přinesly s sebou. „Na posledním stanovišti do nich dostaly čajovou svíčku, kterou si pak do lucerniček vložily. A Martin jim předal své světýlko. Takže nazpět jsme všichni šli s rozžatými lucerničkami, což se dětem moc líbilo," usmála se Iva Jinková.

A co udělaly děti s nasbí-ranými poklady? Průvodkyně Svatomartinskou cestou jim poradila. „Peříčko pečlivě pod polštář si uschovej a svoje přání si potřikrát odříkej. Tak, jako Martin se rozdělil s žebrákem, obdaruj někoho získaným zlaťákem. V adventní neděli lampičku rozsviť si, na dnešní krásný den myšlenkou vzpomeň si. Na vánoční stromeček umísti rolničku svou zas, cinkáním jistě ti zpříjemní vánoční čas," pronesla na závěr veršovanou radu Marcela Novotná.