V tento den, kdy se slaví svátek svatého Jana Nepomuckého, mohou lidé přijít do svatostánku v sedmnáct hodin - mši tam bude sloužit farář ze zámecké farnosti Vladimír Vojtěch Záleský.

Od osmi hodin se pak koná Nikodémova noc, kdy je příchozím kostel na Zelené hoře k dispozici k přemýšlení, rozjímání, modlitbě nebo tichému duchovnímu rozhovoru. Na místě je vždy přítomen kněz i jáhni. Nikodémova noc, jež se koná vždy jednou za měsíc, končí dvě hodiny před půlnocí.