„Máme studny, ve většině z nich je ale závadná voda, je v ní zejména velké množství dusičnanů. Limity jsou překročeny i několikanásobně, záleží, ve kterých místech vsi se studna nachází," postěžoval si obyvatel Odrance Zdeněk Novotný-Bričkovský.

Zdravotní riziko nadměrného množství dusičnanů ve vodě spočívá v tom, že se v zažívacím traktu redukují na toxické dusitany, které mohou způsobit závažné zdravotní problémy. O situaci ve své místní části ve Věcově vědí. „Před čtyřmi lety jsme zjistili, že studny i vrty na Odranci mají závadnou vodu. Všichni si tehdy mysleli, že je pitná. Nechali jsme dvakrát po sobě odebrat vzorky a sedmdesát procent z nich bylo závadných," vyjádřil se starosta Věcova Zdeněk Vraspír.

Pitná voda, kterou bereme jako samozřejmost, najednou pro obyvatele Odrance samozřejmostí být přestala. Nemohli jako dříve jednoduše otočit kohoutkem a napít se. „Začali jsme chodit s bandaskami ke studni, kde je nezávadná voda. Tu jsme pak používali na pití i na vaření," sdělil Deníku Zdeněk Novotný-Bričkovský.

Situace obyvatel Odrance není záviděníhodná. Vodu ze závadných studní je možné používat pouze jako užitkovou, i když zkoumané vzorky se čas od času přece jen zlepší.

„Výsledky z podzimního odběru byly hodně špatné, teď se voda ale o něco zlepšila. Dusičnany se drží těsně pod hranicí závadnosti. Takže vodu pijeme, ale neustále máme obavy. Vzorky vody se zpracovávaly v únoru, teď je duben. Nevíme, jak vodu ve studni, ze které odebíráme nejen my, ale ještě další rodiny, ovlivnilo například tání sněhu," řekl Zdeněk Novotný-Bričkovský.

Obecní úřad ve Věcově už podnikl první kroky k nápravě situace ve své místní části. „Rozhodli jsme se zajistit Odranci nový zdroj vody. Původně byla vytipována bývalá štola u Kuklíku. Tam se nám podařilo zvednout hladinu vody, ale když se na něj připojil penzion Kukla, zjistilo se, že by voda pro další odběratele nestačila," popsal starosta Věcova.

Obec tedy začala pro Odranec hledat jiný zdroj pitné vody, který se nakonec podařilo nalézt v lokalitě u Bohdalce. „Je to pro nás ještě o něco výhodnější, protože dotáhneme vodu do obce po pozemku jednoho jediného vlastníka," prohlásil Zdeněk Vraspír. „Už je hotov, není to ale ještě papírově uzavřené, pořád se dělají monitorovací zprávy, závěrečné zprávy, kontroly a další," dodal starosta.

Žádost o dotaci

Zdroj vody je sice zajištěn, ovšem stále ještě chybí vodovod, který by přivedl životodárnou tekutinu přímo do odraneckých domácností.

„Hotové máme projekty, čekáme na stavební povolení. Jakmile ho obdržíme, okamžitě požádáme o dotaci. Nepůjdeme do těch evropských, ale obrátíme se na Ministerstvo zemědělství. Tam je sice o něco menší dotace, jen do sedmdesáti procent, ale zase nemusíme dalších pět let provádět servis a plnit ostatní podmínky, jako je například stanovený odběr. Předpokládáme totiž, že odběr nebude v Odranci stoprocentní, někdo z obyvatel si zřejmě zachová i užitkovou vodu ze studny. A nevíme, jestli se napojí i zemědělské družstvo," vysvětlil Zdeněk Vraspír.

Celá akce by měla obec vyjít přibližně na šest milionů korun. „Bez dotace bychom to nezvládli, pokud se ji nepodaří získat, vodovod odložíme. Jestliže se to naopak povede, začneme do zimy s prvními pracemi a příští rok by měl být vodovod hotov," uvedl starosta Věcova.

Lidem z Odrance svitla nová naděje. „Vodovod velice nutně potřebujeme, už se o něm tři roky mluví. Měření se dělá jednou za půl roku a v mezidobí vlastně vůbec nevíme, jako vodu pijeme," podotkl Zdeněk Novotný-Bričkovský.