„Jsem ráda, že se Studentská zprovozní tak brzo," oddechla si Hana Růžičková ze Žďáru. „Hrozně to tady zdržuje, když je současně zácpa na křižovatce u stadionu."

Zároveň s těmi ve Studentské ulici totiž probíhají stavební práce na mostě k sídlišti Klafar. S nimi pak souvisí částečná uzavírka Dolní a Jungmannovy ulice na křižovatce s Wonkovou.

Studentská ulice, kde se dokončuje dešťová kanalizace, bude průjezdná od pondělí 13. května. „Podle smlouvy má být stavba hotová do 31. srpna, práce ve Studentské tedy skončí tři měsíce před termínem," uvedl Petr Fuksa, zástupce vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárské radnice.

Stavební práce jsou nyní naplánované tak, že pokud nezačnou „padat trakaře", silnice se v pondělí otevře. „Snažili jsme se, abychom to martyrium co nejdříve měli všichni za sebou," dodal Fuksa s tím, že plán harmonogramu musel zohlednit možnou složitější variantu. Byla obava, že výkopové práce budou obtížné kvůli skalnatému podloží.

V souvislosti se stavbou kanalizace ve Studentské ulici se ještě zbuduje výústní objekt pro vyústění srážkových vod do toku potoka Staviště. „Opevní se svah koryta z rovnaného kamene do betonu, kam ústí seříznuté potrubí. Tento objekt je ale už mimo komunikaci Studentská," dodal Petr Fuksa.

Ve dnech 13. až 19. května bude stavba mostu na Klafar přerušena kvůli konání pouti. Ulice Jungmannova bude průjezdná v obou směrech bez omezení. Od 20. května se ale opět řidiči vrátí do dlouhých kolon před semafory.

---------------

Žďárské uzavírky

Ulice Studentská

Křižovatka s ulicí Neumannovou je již průjezdná. Ve Studentské ulici bude provoz obnoven v pondělí 13. května.

Ulice Dolní Jungmannova

Částečná uzavírka prostoru křižovatky silnice I/37 ulice Dolní a Jungmannova se silnicí II/353 ulice Wonkova a ulice Libušínská. Provoz je veden v jednom pruhu. Tato uzavírka má trvat do 31. května. Kvůli konání pouti se uzavírka přeruší od 13. do 19. května. 20. května bude provoz opět vrácen do jednoho pruhu a řízen semafory.

zdroj: MÚ Zďár nad Sázavou