Učitelé i studenti prožijí tragické výročí jako tichou vzpomínku. „Každý z nás jeho památku uctí, jak to sám cítí. Nechceme přivolávat příliš těch hrozných vzpomínek. Věřím, že všichni si raději vybavují všechno to hezké, co s Petrem a díky němu zažili," řekl Zdeněk Musil, ředitel obchodní školy, s tím, že chtějí na jaře opět uspořádat Den pro Petra.

Ten škola organizovala letos v květnu jako připomínku jeho nedožitých sedmnáctých narozenin. Akce se konala v rekreačním areálu u Pilské nádrže, příchozí sledovali ukázky pohybových aktivit a sebeobrany, zásahových akcí a práce záchranářů, policistů a hasičů.

Ve škole si zítra studenti a učitelé vzpomenou na Petra Vejvodu relací ve školním rozhlase. „Poté položíme květiny u Petrovy pamětní desky před školou," uvedl Musil.

Statečný student má na budově školy pamětní desku od 20. května. Jeho jméno nese od poloviny dubna také dubová alej na břehu Veselského rybníka v Novém Veselí. Alej byla vysázena vloni 17. října prezidentem Milošem Zemanem, hejtmany a také majitelem pozemků Constantinem Kinským.

Petr Vejvoda dostal Cenu Michala Velíška za rok 2014. Prezident Zeman mu ve státní svátek 28. října udělí medaili Za hrdinství in memoriam.

Tragédie ve střední škole ve Žďáře nad Sázavou, kde psychicky nemocná žena před rokem ubodala studenta a další dvě studentky zranila, byla pro řadu jejich spolužáků a vrstevníků stresujícím zážitkem. „Ještě v současné době několik z nich dochází na psychoterapii," sdělila žďárská psycholožka Petra Píšová. Několik mladých lidí utrpělo po činu posttraumatickou stresovou poruchu.

„Projevila se například v podobě skleslé nálady, neprožívání radosti nebo zhoršením spánku, kdy se v úzkostných snech vraceli k té události," vysvětlila psycholožka Píšová. Porucha se podle ní objevila hlavně u lidí s křehčí a zranitelnější nervovou soustavou. „Jejich psychický stav se zlepšuje, ale problémy mohou ještě nějakou dobu trvat," dodala psycholožka Petra Píšová.

Přestože inspekce nezjistila ve žďárské obchodní škole z hlediska bezpečnosti žádné nedostatky, zavedla po incidentu další opatření. „Učitelé na vstup do školy dohlížejí už od sedmi hodin, kontrolují použití čipu u každého žáka. Osoba bez čipu už se do školy nedostane," tvrdí ředitel Zdeněk Musil. Čipy podle něj nově dostali i lidé, kteří chodí na stravování do školní jídelny. Žáci, kteří si pomocí čipu otevřou dveře školy, jsou navíc i okamžitě elektronicky zaregistrováni do třídní knihy.

Žáci byli také poučeni o tom, že nikoho nesmí pustit do školy ani při svém odchodu. Návštěvy se ohlašují telefonicky, sekretářka je u vchodu převezme a případně zařídí kontakt s dalšími lidmi.

Zpřísněný bezpečnostní režim platí i ve čtyřech základních a pěti mateřských školách zřizovaných městem Žďár nad Sázavou. Školáci se dostávají do budov pomocí čipu, navíc jejich příchod a odchod kontroluje dospělý.

„V základních školách přibyly bezpečnostní kamery a také videotelefony," upřesnila mluvčí radnice Nikola Alderová. Dozor kontroluje příchod rodičů s dětmi rovněž ve školách mateřských.

Jen základní umělecká škola ve Žďáře nad Sázavou ještě na optimální zabezpečení čeká. Vstup do budovy je v pracovních dnech otevřený vždy do 18 hodin. „Naše škola má jiný režim provozu než běžné školy, nemůže mít jednotný rozvrh. Děti na výuku přicházejí i odcházejí po celé odpoledne, každému začíná hodina jinak, a žáci tedy potřebují mít do školy volný přístup," vysvětlil zástupce ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly František Dvořák.

Vrátný ve škole

Vedení školy ale bezpečnější formu vstupu do budovy hledá. „S učiteli jsme se téměř jednoznačně dohodli, že budeme hledat osobu, která by vstup do budovy ohlídala. Děti by mohly vstoupit na své žákovské knížky, a žákům oborů, kde je nepoužívají, bychom dali třeba vstupní kartičky. Rodiče, kteří dítě přivedou, by pak dál do školy už neměli přístup, pokud by chtěli ve škole počkat, než jejich ratolesti skončí vyučování, mohli by čekat v šatně," nastínila ředitelka ZUŠ Dana Foralová, která už pracovníka pro dohled u vchodu do školy hledá.

„Pokud se nám toto řešení osvědčí, zažádáme příští rok zřizovatele, tedy město, o příspěvek na jeho činnost. Do požadavků pro rozpočet na příští rok jsme to už zahrnout nemohli," doplnila ještě Foralová. O dotace na zabezpečení žďárská ZUŠ po výzvě ministerstva školství žádala, ale příspěvek nedostala.