Pět studentů Jan Dvořák, Milan Fila a Petr Křepela ze 4. B a Lucie Ondrová a Eliška Eichlerová z 8. A přišlo s nápadem podpořit čtyřiadvacet sborů dobrovolných hasičů v mikroregionu Novoměstsko. Dobrovolní hasiči podle nich většinou nemají peníze na modernizaci nebo opravy stávajícího vybavení a hasičských zbrojnic, přitom jsou však v obcích často jediní, kteří udržují veřejné dění a nejrůznější tradice.

„Dva z nás jsou také členy sboru dobrovolných hasičů a víme, s jakými problémy se dobrovolní hasiči potýkají. Právě proto jsme si vymysleli projekt na jejich podporu," odpovídá na otázku, proč zrovna dobrovolní hasiči, Lucie Ondrová.

Dokumentaci, kterou tito mladí lidé vytvořili v rámci studentské soutěže s názvem Navrhni projekt, už jednou obhájili v Brně před porotou složenou z expertů z ROP Jihovýchod a Ministerstva pro místní rozvoj.

Hodnotící komisi zaujali mimo jiné také tematickým oblečením, neboť Lucie Ondrová a Milan Fila se prezentace ujali v hasičských uniformách.

Nyní je čeká další výběrové kolo, tentokrát celostátní. Jestliže budou úspěšní i nadále, budou mít možnost svůj projekt skutečně realizovat.

„Když uspějeme v celostátním kole, které se bude konat v lednu v Praze, dostanou vybrané sbory v Novoměstském okrsku dotaci v celkové výši necelých šest milionů korun. Za tyto peníze si nejen budou moci nakoupit vybavení, ale proběhne také mikroregionální soutěž ve všech kategoriích, vytvoření několika tréninkových hřišť a bude vyškolen jeden tým pro práci s hasičskou mládeží," říká Lucie Ondrová.

Před studenty je ale i v případě výhry stále ještě mnoho práce. Bude nutné vytvořit projektový tým, který bude zahrnovat manažera a účetní projektu. Ti potom budou muset evropské peníze rozdělit a řádně zdokumentovat jejich využití.