Tématem klání byly obnovitelné zdroje energie, energetické úspory a snižování emisí v dopravě. „Cílem práce na parní elektrocentrále byla především snaha dokázat to, že prostřednictvím takového zařízení by bylo možné dosáhnout samostatnosti domácností z hlediska nezávislosti na elektrické síti. Lidé by si tak díky elektrocentrále mohli vyrábět elektřinu v chatě, kde nemají zavedenou elektřinu nebo třeba na louce,“ poznamenal k praktickému využití stroje David Kolář.

V národním kole jste zvítězil mezi 60 finalisty z 10 krajů Česka. Jak dlouho jste na projektu pracoval?
Elektrocentrála je stále ve vývoji, stále je na ní co vylepšovat. V podstatě ale mohu říci, že jsem se projektem začal intenzivně zabývat na začátku tohoto školního roku. Na myšlenku mě přivedl učitel odborných předmětů ve škole a koordinátor celé práce Milan Řehoř. Do problematiky parních motorů mě zasvětil a sám také zakoupil jedno takové zařízení od Petra Šedivého, jenž se parními motory zabývá již řadu let. Parní elektrocentrálu jsem tedy nevynalezl, jen jsem se ji pokusil zušlechtit, vnést do věci své nápady a poznatky.

Mohl byste popsat výrobu zařízení?
Parní kotel tvoří tlaková láhev na propan-butan, je vybavena pojistným ventilem a zařízením na doplňování vody za provozu. Parní motor je jednočinný, jednoválcový a startuje se pomocí elektromotoru, který rovněž slouží i jako elektrický setrvačník. Co se týká pístu, jde o slitinu cínu, olova, zinku a stříbra odlitou přímo do válce z kalibrované hliníkové trubky. Samotný rozvod páry zajišťuje rotační ventil „mazaný“ párou. Z motoru pak jde jen čistá pára bez zplodin. Součástí elektrocentrály je také alternátor a akumulátor, v obou případech je o sponzorský dar od společnosti Auto…

Na elektrocentrále jste ale nepracoval sám, že?
Kromě koordinátora a dílenských mistrů stojí za zhotovením parního kotle a usměrňovače tepla studenti oboru Technická zařízení budov Vít Maštalířský, Karel Sýkora a Pavel Poul, elektrický ovládací panel vytvořili zase Tomáš Hanák, Miloslav Smutka a Michal Brückner z oboru Elektrotechnika. V práci nás podporovalo i samotné vedení školy.

Co chystáte v nejbližších dnech?
V polovině dubna mě čeká cesta do Liberce, kde budu s ekologickou parní elektrocentrálou soutěžit v rámci mezinárodní konference projektu Enersol za účasti zahraničních studentů ze Slovenska, Slovinska, Rakouska a Německa. Rovněž jsem začal pracovat na vlastním parním motoru.