„Původně se u nás mělo obnovit dvacet jedna studánek, ale nyní to vypadá, že jich bude více," uvedl bystřický místostarosta Josef Vojta. Tři prameny se totiž nacházejí na pozemcích Lesů České republiky, jeden zase na území Lesního společenství obcí Karasín na Bystřicku.

„Domluvili jsme se, že Lesy ČR i společenství obcí je podle projektů, které jim poskytneme, opraví ve své režii. My pak budeme moci vytipovat další čtyři prameny k obnově. A pokud se nám podaří vysoutěžit příznivou cenu v rámci výběrového řízení na zhotovitele, možná se do projektu vejdou ještě další dvě nebo tři studánky," vysvětlil Josef Vojta. Budovat se předběžně začne v květnu.

Studánka, jejíž rekonstrukci uhradí Lesní společenství obcí Karasín, se nachází poblíž hráze přehrady ve Víru na Bystřicku. „Pramen nemá oficiální název, ale říká se tam U Vírských studní. Ještě nemáme přesnou kalkulaci, ale odhadem by se mělo jednat o finanční částku do dvaceti tisíc korun," uvedl Petr Juračka z Lesního společenství obcí Karasín.

Tři miliony dotace

Na projektu Znám křišťálovou studánku spolupracuje MAS Zubří země s MAS Rokytná na Moravskobudějovicku tam má dojít k obnově nejméně sedmnácti studánek, protože projekt původně zahrnoval rekonstrukci celkem třiceti osmi pramenů v obou lokalitách. Akci podpoří bezmála třímilionová státní dotace.

Projekt se nebude týkat výhradně obnovy studánek, ale měl by napomoci i zvýšení turistického ruchu. Plánovaný je například takzvaný QR kód umístěný u každé studánky, který prostřednictvím mobilního telefonu návštěvníka propojí s webovou stránkou studánky, aby se o ní dozvěděl více. Stejně tak u každého pramene bude uschována „keška", takže se zájemci mohou zapojit do geocachingové hry Hledej Vodomila. O vodní zdroje budou pečovat žáci ze základních škol na území, kde se ta která studánka nachází.

Obnova některých pramenů vyjde na tři až čtyři desítky tisíc korun, další ještě o něco méně, ale jiné budou podstatně dražší.

„Například dvě historické studánky v nedaleké Nedvědici, která rovněž patří do MAS Zubří země, budou dražší. Zděná Císařská studánka nese letopočet 1879 a její renovace je vyčíslena na 130 tisíc korun, studánka Slovanka je ještě starší, z roku 1839, a její oprava vyjde na 125 tisíc," dodal Josef Vojta.