„Část nové silnice zasáhne do lesního porostu na konci Jamské ulice. Jelikož lesík nebude moci dorůst do velikosti, v jaké bychom ho případně káceli v budoucnu, investor nám nahradí rozdíl mezi současnou a předpokládanou velikostí lesa. Výše náhrady byla vyčíslena na základě znaleckého posudku, činí bezmála třicet tisíc korun," informoval starosta Žďáru Zdeněk Navrátil.

Dohodu o náhradě ŘSD se Žďárem už podepsalo. Částku znalec určil podle současného stáří stromů a předpokládané těžební velikosti. Zisk z prodeje vytěženého dřeva zůstane v městské kase. „Náhrada se týká jen kompenzace rozdílu v tom, jaký objem dřeva budou mít stromy pokácené nyní, a kolik bychom ho z nich získali, kdyby mohly dál růst. Dřevo patří samozřejmě městu," uvedl Navrátil.

Přeložku silnice první třídy Jamská Mělkovice za desítky milionů korun začne ŘSD stavět letos. Dodavatele stavby už podnik vybral, informaci o tom, kdo jím bude, ale zatím nezveřejnil. „Ještě probíhá odvolací lhůta pro účastníky výběrového řízení," řekla včera Marie Tesařová, ředitelka ŘSD Jihlava.

Aby ŘSD přeložku postavilo, muselo se město zavázat, že místní komunikaci spojující kruhový objezd na ulici Brněnská s Jamskou přestaví, nemá totiž parametry silnice první třídy. Práce vyjdou asi na sedm milionů korun. Upravený úsek převezme do správy stát, ŘSD vybuduje přeložku silnice první třídy číslo 19 Žďár nad Sázavou Mělkovice, co propojí „devatenáctku" ve směru od Nového Města na Moravě s Brněnskou ulicí. Žďár na oplátku od státu dostane úsek silnice od Žďáru do Mělkovic, která se tak stane městskou komunikací.