„Je nezbytné, aby vlastníci lesů do 31. března zpracovali a asanovali veškeré stromy a dříví dosud napadené kůrovcem. Poté je třeba totéž učinit u porostů napadených v dubnu a květnu, a to do 31. května," upozornil vedoucí odboru životního prostředí žďárské radnice Jaroslav Doubek.

Smrkové porosty jsou aktuálně i přes zimní srážky po loňském suchu oslabené, což broukům nahrává. Do konce května je nutné zpracovat a asanovat všechny vývraty a zlomy ze zimy. „Podezřelé jsou všechny stromy suché, usychající, zrezivělé, smolící, s drtinkami za šupinami kůry, s opadávající kůrou či jehličím. Musí být neprodleně přistoupeno k jejich pokácení a odvozu z lesa," uvedl Doubek. Napadené dřevo je nutné dostat pryč, ještě než na jaře brouci vylétnou a napadnou další stromy. Pokud to nelze splnit, je možné využít asanaci chemickou, anebo mechanickou sloupáním kůry.

Podobně na majitele lesů apeluje také novoměstská lesní správa Lesů České republiky. „Lesní porosty je třeba kontrolovat v intervalu sedm až deset dní. Podle druhu kůrovce je pak nutné instalovat potřebný počet lapačů s odpovídajícím druhem feromonu a správně je obsluhovat, anebo položit odpovídající počet lapáků a včas stromy asanovat odkornit či odvézt z lesa," sdělil lesní správce Josef Pollak.

Pomoc majitelům lesů zabezpečí včasná spolupráce s odborným lesním hospodářem, který je upozorní na případné nedostatky. Kontakt lze získat v odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Pokud majitel lesa disponuje odbornou kvalifikací, může si tyto služby zabezpečit sám. Nesplněním povinností se ale vystavuje nebezpečí správního řízení a pokutě až sto tisíc korun.

Kazí cenu

Cena smrkového dřeva napadeného kůrovcem je však o dost nižší, než kdyby se jednalo o dřevo zdravé.

„Kůrovcové dřevo se prodává asi o čtvrtinu levněji, takže na kubíku tratíme asi 550 korun," uvedl jednatel Lesního společenství obcí Karasín, které obhospodařuje lesy některých obcí na Bystřicku, Petr Juračka. Dodal, že kůrovec v lesích společnosti od loňska poškodil přes tři tisíce kubíků dřeva.

„Nyní už máme vytěžených přibližně 98 procent napadených stromů. Jak to ale bude vypadat na jaře, to se v této chvíli nedá říct, protože jestli opět nastanou abnormální sucha, bude to špatné," dodal Juračka.