Zaměstnanci dodavatelské firmy se už pustili do sázení čtyř i pětimetrových stromů. Sedm let rostly tyto dřeviny ve školce, teď se zabydlují v ulicích Žďáru. Jilmy, javory, lípy, sakury, jírovce, duby a další vybrané druhy budou mít na život lidí ve městě podle autora projektu obnovy zeleně pozitivní vliv. „Jsou to zelené plíce Žďáru. Zlepšují mikroklima,“ poukázal na jejich důležitost Josef Souček.

Do konce listopadu bude ve Žďáře vysázeno celkem 384 stromů. Polovina z nich je na svém místě už nyní. „Dřeviny jsou vybírány s ohledem na to, aby obstály v městském prostředí, které je pro stromy nepřátelské. Jsou to druhy, jenž dobře snáší sucho a dobře se vyrovnávají s negativními vlivy města,“ okomentoval druhový výběr dendrolog.

Kluziště bude s umělou plochou, doplní ho i šest prodejních stánků.
V Meziříčí začali stavět kluziště, podívejte se. Umělou plochu doplní i stánky

Projekt, který radnici vyjde na 5,7 milionu korun, se dotkne ulic Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Veselská, Santiniho, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. Máje, Barákova, Horní a Brněnská. „Dva a půl milionu korun uhradí dotace,“ připomenul mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Nové stromy chtějí ve Žďáře vysázet i tam, kde dříve nebyly. Například v ulici Drdlově. „Tam historicky stromy bývaly, ale už pár desetiletí tam nejsou. Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit se správci sítí, že je tam opět můžeme vysázet,“ podotkla žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Právě sítě, jako jsou elektrické či optické kabely, vodovod, plynovod nebo kanalizace, jsou důvodem, proč v některých lokalitách stromy chyběly. A i když tam budou znovu vysázené, ne všude se je podaří umístit tak, jak vyžaduje projektová dokumentace. „Občas bude v nových alejích vidět jistá nepravidelnost. Tyto proluky jsou způsobené přítomností inženýrských sítí,“ přitakal Josef Souček.

Projekt obnovy zeleně:

V únoru a březnu začalo město s kácením a ošetřováním dřevin.

Vykáceno bylo 113 stromů.

Ošetření se týkalo 70 dřevin.

V listopadu probíhá vlastní výsadba.

Ve dvanácti lokalitách bude vysázeno celkem 384 stromů.

Každá ze sítí má navíc své ochranné pásmo. „Někdy je to boj, dostat stromy tam, kam chceme. Ale podařilo se nám se správci sítí domluvit na určitých kompromisech,“ řekl správce městské zeleně Jiří Hemza.

Ve Žďáře nad Sázavou je městská zeleň dlouhodobě prioritou. I proto se tam mohou pyšnit titulem zelené město. „Máme tu devět tisíc stromů. Tím se řadíme k nejzelenějším městům v republice. Tento trend chceme nejen udržet, ale ještě ho i umocnit,“ nechal se slyšet první muž žďárské radnice Martin Mrkos.

Velké množství stromů s sebou ale přináší i starosti. Je zapotřebí je také pravidelně ošetřovat. „Každá výsadba generuje náklady na údržbu. Pokud jde o novou výsadbu, je součástí projektu i následná péče. Tři roky se o stromy bude starat dodavatelská firma. Poté stromy do své správy převezme město,“ popsal Jiří Hemza.