Tento ohrožený druh tam pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy vysadili v roce 2005 v počtu třinácti set kusů. „Není tak pochyb, že mladé ryby pocházejí z výtěru tehdy nasazených střevlí,“ uvedl ochranář Jaromír Čejka.

Týden po kontrolním odlovu pracovníci správy CHKO posílili populaci vysazením dalších osmi set jedinců. Střevle potoční je chráněna zákonem na ochranu přírody a krajiny jako ohrožený druh od roku 1992.