Studenti už novou badatelnu začali využívat v tomto pololetí. „Je vybavená vysokorychlostní a termokamerou, jsou tam velmi dobré mikroskopy, spektrometry pro měření analýzy chemických látek. Jsou to složité a náročné přístroje, takže se s nimi nejdřív museli naučit zacházet učitelé, a stále se to vlastně učí," popsal Čepelák. Zdůraznil také, že gymnázium chce laboratoř poskytnout i ostatním školákům. „Přáli bychom si, aby v ní mohlo studovat co nejvíce žáků. Proto jsem rád, že se jejího otevření zúčastnila spousta zástupců dalších škol, středních i základních. Chtěli jsme jim ukázat, co ta laboratoř všechno umí, a doufáme, že ji budou využívat," sdělil ředitel gymnázia.

Podkrovní pracovna

Na moderní badatelnu zedníci přestavěli podkroví budovy školy. Úpravy trvaly asi čtyři měsíce, stály zhruba pět milionů korun. „Cena za přístrojové vybavení byla rovněž do pěti milionů. Veškeré náklady jsou hrazeny z Regionálního operačního programu Jihovýchod, žadatelem byl Kraj Vysočina," vysvětlil Vlastimil Čepelák. Stejně vybavené laboratoře nechal kraj zbudovat v pěti gymnáziích Vysočiny, v každém okrese jednu. Při otevření té žďárské zastupovali kraj Kamil Ubr, vedoucí odboru školství a iniciátor myšlenky školních badatelen, nebo třeba radní Jana Fialová a náměstci hejtmana Vladimír Novotný a Libor Joukl.

Badatelské centrum žďárského gymnázia má šest pracovišť, třeba pro mikroskopii, chemickou analýzu vzorků, vysokorychlostní snímkování, laserovou optiku, robotiku. „Vysokorychlostní kamera, jež pořídí stovky i tisíce snímků za sekundu, má hlavní funkci ve studiu a analýze velmi rychlých dějů, co nejsou pouhým okem zachytitelné. Umožňuje pořídit záběry a ty děje analyzovat a vysvětlit, a také je dál studovat," přiblížil Jan Havel, učitel fyziky a matematiky na gymnáziu.

Mikroskopické pracoviště představily přítomným Michaela Röhrichová a Leona Sáblíková, studentky ze 2. B. „Podle mě je tahle badatelna skvělá," řekla s úsměvem Leona Sáblíková.

Gymnázium už novou studijní laboratoř ukázalo také při dni otevřených dveří, kdy si ji prohlédlo na čtyři sta návštěvníků. „Velmi se líbila, a prohlídku tam určitě umožníme i dalším, jen musíme ještě vymyslet systém návštěv. Ale už víme, že do badatelny například vezmeme návštěvníky jedné z přednášek pro veřejnost, které ve škole každých čtrnáct dní pořádáme," řekl Vlastimil Čepelák.