Tříletý studijní program ve své pobočce ve Žďáře nad Sázavou nabízí česká vysoká škola s více než stoletou tradicí. „Ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je možné v prostorách budovy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou navštěvovat bakalářský obor strojírenská technologie,“ sdělil ředitel školy Jaroslav Kletečka.

Jak zároveň doplnil, studenti nabývají nové znalosti a dovednosti dálkově.

Tato forma studia při zaměstnání představuje kombinaci prezenčního a distančního studia v poměru 1:2, přičemž výuka se uskutečňuje vždy jeden den v týdnu prostřednictvím konzultací a soustředění. Zbylé dvě třetiny pak řízeným samostudiem ze skript.

Partnerské školy

Studium prvního ročníku v konzultačním středisku v okresním městě je otevřeno pouze v případě naplnění kapacity nejméně 20 studentů v tomto ročníku. A zatímco v roce 2003 odpromovalo přibližně čtyřicet lidí, v dalších letech vždy asi dvacet. „V letošním školním roce studuje bakalářský obor ve třetím ročníku dvanáct studentů. První a druhý ročník otevřeny nebyly,” vyjádřila se Iva Ptáčková, asistentka ředitele žďárské průmyslové školy.

Své vztahy navázala s vysokými školami v tuzemsku, respektive s Masarykovou univerzitou v Brně, rovněž gymnázia na Žďársku ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a v Novém Městě na Moravě. Projekt se nazývá Partnerství pro vzdělávání a jeho cílem je vytvářet prostor pro vzájemnou diskuzi o společných zájmech univerzity a středních škol, pro péči o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě studia a také pro podporu úspěšného přechodu studentů do terciárního vzdělávání.

„Díky partnerství s Masarykovou univerzitou se například ředitelé dotčených škol osobně dozvídají o novinkách na této vysoké škole. Ta také i pro naše studenty zcela zdarma organizuje odborné přednášky,” řekl ředitel Gymnázia Žďár nad Sázavou Vlastimil Čepelák.