"Ale štik bylo opravdu hodně. A pěkných, i 80 centimetrů. Nadarmo se tomu neříkalo štičí rybník, daly se tady chytnout štiky i přes metr," řekl Mládek. Rybník patří městu, hospodaří na něm Moravský rybářský svaz. Některé vylovené ryby se přesunou do jiných rybníků v okolí, dodal starosta.

Rybníkem Svratka protéká stejnojmenná řeka, která je zdrojem velkého zanášení rybníka bahnem. Úpravy asi za 25 milionů korun by to měly vyřešit. Řeka bude nově rybník obtékat, což také usnadní cestu migrujícím živočichům. Podle Mládka to byla jedna z podmínek správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, ve které město Svratka leží.

"Teď bude rybník vysychat. My musíme vysoutěžit dodavatele stavby. Myslím si, že by to mělo být do konce června. Pak bude všechno kontrolovat poskytovatel dotace," řekl Mládek. Na opravu by mělo město získat dotaci z Operačního programu životní prostředí.

Rybník čeká odbahnění, rekonstrukce odvodňovacího vaku i hráze. Práce nesmí zasáhnout do části pobřežního pásma u přítoku. "To tam tak musí zůstat. CHKO si dala podmínky, že do toho se zasahovat nesmí," řekl Mládek. V porostu bude meandrovat odkloněná řeka. Vzniknout by měly tůňky a ostrůvek k hnízdění ptáků. Stavba má být dokončená v roce 2023.

Rybník byl naposledy vypuštěný 16. května 1998. Ve Svratce trvale žije 1400 lidí. Pro letošek město podle zveřejněných údajů počítalo s ročními příjmy okolo 29 milionů korun při výdajích 26,5 milionu Kč.