„Nyní již máme hotový projekt pro územní řízení a zpracovává se projekt pro stavební povolení, který už je poměrně podrobný,“ přiblížil současnou situaci velkomeziříčský starosta František Bradáč.

Následně předá město hotovou dokumentaci Povodí Moravy. Povodí bude investorem a samo si vybere také zhotovitele. Vzhledem k tomu, že je Povodí Moravy státním podnikem, zaplatí celou stavbu Ministerstvo zemědělství. Stavební práce by měly začít už příští rok.

Velké Meziříčí se zavázalo, že po vybudování převezme ochranné valy a stěny do své správy a bude jejich údržbu hradit z městského rozpočtu. „Zaplatili jsme oba dva stupně projektové dokumentace, což byla částka okolo tří milionů korun,“ popsal podíl města starosta Bradáč.

Stoletá voda

Na většině míst vzniknou podél řek násypy. Plánovaná opatření se týkají oblasti od Uhřínovské ulice až po železniční most u bývalé Kablovky.
Díky zvýšení pobřežních zdí bude město chráněno před stoletou vodou.

Podle předběžných odhadů by se náklady měly vyšplhat na 160 až 170 milionů korun. „Jsem ráda, že se konečně něco děje. Každý rok na jaře žijeme v obavách, jestli se řeka zase nevylije z koryta. Mám ještě v živé paměti povodeň v roce 1985,“ připomíná nedávnou historii Pavla Novotná z Velkého Meziříčí.

Poničený kostel

Plánovaná opatření by mohla podobné situaci, jaká nastala právě květnu 1985, zabránit. Tehdy město zasáhla největší povodeň novodobé historie. Voda zaplavila mimo jiné také Náměstí, vnikla do budovy radnice a rovněž poničila kostel.

LUCIE KUČEROVÁ