Na úspěšné žadatele v něm čeká celkem sto tisíc korun. O podporu mohou usilovat jak neziskové a příspěvkové organizace, tak i fyzické či právnické osoby. Důležité ale je, aby akce, kterou pořádají, vyhovovala požadavkům grantu. Mělo by se tedy jednat o kulturní událost zaměřenou například na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, výtvarnou činnost a další estetické aktivity.

Nejzazší termín doručení žádostí garantovi programu je 18. říjen tohoto roku. Jednotlivé projekty pak budou posouzeny a předloženy městským radním, kteří rozhodnou o přiznání či nepřiznání podpory. S jejich verdiktem pak budou žadatelé seznámeni do 19. listopadu. Více informací o všech náležitostech žádosti a podmínkách grantu lze najít na webu města zdarns.cz.