K jubileu oslavenkyni popřáli představitelé obce, rodinní příslušníci, bývalí sousedé a zástupci Městského úřadu z Moravských Budějovic. Paní Nevrklové předali kytici květů, dárek a pamětní list. Při přípitku na zdraví vypila stařenka s ostatními gratulanty štamprličku likéru.

Antonie Nevrklová se narodila 2. května 1905 v Menharticích a do Bačkovic se provdala. Pocházela z 11 dětí, z nich bylo sedm děvčat a čtyři chlapci. Bohužel, dnes již ze sourozenců nikdo nežije.

V manželství se Antonii Nevrklové narodil syn a dcera. Brzy ovdověla a desítky roků žije ve společné domácnosti se synem a jeho rodinou. Jak na sebe sama prozradila, celý život těžce pracovala v zemědělství a nějaký čas vařila v Jemnici v hospodě. Dříve ráda četla, vařila a také si ráda zatancovala. Vztah k dílům Vlasty Javořické jí vydržel dodnes.

V současné době ji televizní pořady nezajímají, schází prý filmy pro pamětníky a dechovkové pořady, ale noviny si se zájmem prohlédne a řadu článku i přečte. V jídle není vybíravá a ráda vzpomíná na období, kdy se přímo těšila na tučná jídla. Dnes si pochutná na krupičné kaši, koláčích a dalších moučných jídlech. Když je venku teplo, ráda si ještě posedí v pečlivě udržované zahrádce v altánku.

Při oslavě nechyběla ani prohlídka fotografií, při které si s bývalou sousedkou pěkně zavzpomínaly. V závěru návštěvy se oslavenkyně společně s hosty vyfotografovala. Při loučení Antonie Nevrklová všechny doprovodila ke vchodovým dveřím se slovy: „Ve zdraví nashledanou v příštím roce.“

VLASTIMIL SMETANA