„Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení,“ uvedla k tomu předsedkyně soudního senátu Jaroslava Skoumalová.

Navrhovatel, kandidát za Sdružení nezávislých kandidátů za Jimramov, si stěžoval kromě jiného na údajnou dehonestující kampaň, pomluvy mezi lidmi nebo znehodnocování předvolebních plakátů. Dále požadoval přepočítání hlasů, a to z důvodu, že se mu zdálo dvanáct procent neplatných volebních lístků jako podezřele vysoké číslo.

„Navrhovatel totiž v tomto případě vychází ze zjevně nesprávné teze, že nevyužité hlasy jsou hlasy neplatnými. Nevyužité hlasy přitom představují rozdíl mezi maximálním možným počtem hlasů, který mohl být platně odevzdán kandidátům v obálkách vhozených do volební schránky, a počtem platných hlasů,“ objasnila Jaroslava Skoumalová.

Podle zápisu volební komise bylo v městysi odevzdáno 636 obálek, maximální počet hlasů tak s ohledem na patnáct volených zastupitelů, tedy patnáct hlasů na jednoho voliče, činil 9540. Jelikož platných hlasů bylo 8370, počet nevyužitých hlasů činil 1170, tedy zmiňovaných 12,26 procenta všech hlasů. „I když nevyužité hlasy mohou zahrnovat i neplatné volební lístky, zpravidla představují hlasy voličů, kteří na volebních lístcích dali hlas pouze konkrétnímu či konkrétním kandidátům, a zkrátka nevyužili všech svých hlasů. Jelikož se jedná o běžný způsob hlasování, nespatřuje soud ve skutečnosti, že podíl nevyužitých hlasů činil 12,26 procenta, žádnou indicii nasvědčující nekorektnosti sečtených hlasů, natož aby se jednalo o natolik zásadní indicii, na základě které by soud mohl přistoupit k přepočtu hlasů,“ dodala Jaroslava Skoumalová.