Po více než dvaceti letech provozování se podařilo ochráncům přírody vydat vůbec prvního průvodce pro naučnou stezku Velké Dářko. Pouze pro vyvolené z řad ochránců přírody a ekologů jsou vybraná území v národních parcích, zvláště chráněných územích nebo chráněných krajinných oblastech.

Zákaz vstupu pod vysokými pokutami jinak hrozí každému, kdo se do chráněných lokalit vypraví i přes zákazy. Projít pěšky či projet na kole lze takovými oblastmi pouze po vytyčených cestách. „V naší CHKO máme čtyři naučné stezky a už dva roky se staráme o pátou v národní přírodní rezervaci Mohelenská step,“ uvedl Jaromír Čejka ze Správy CHKO ve Žďáru nad Sázavou.

Několik naučných stezek tedy sice Žďárské vrchy mají, ale turisté zatím dosud marně pátrali po nějakém průvodci, který by jim zajímavé oblasti přiblížil. A právě stezka u Velkého Dářka byla tou, která měla mít svého průvodce vydaného už před několika lety.

Jenomže záměr vždy narážel především na nedostatek peněz. „Letos se ale díky vedení obce Radostín stal ten zázrak, a průvodce je na světě. Koncem loňského roku se naskytla příležitost získat peníze od kraje Vysočina. Navíc se připojily a další obce Subregionu Velké Dářko,“ uvedl Čejka.

Průvodce návštěvníka naučné stezky seznámí s důvody ochrany území, jímž stezka prochází. Po cestě se návštěvníci mohou zastavit na šestnácti místech, kde mají možnost získat podrobné informace o dané lokalitě. Uvnitř průvodce je vložena čtyřstrana s charakteristickými biotopy Žďárských vrchů. To jsou vody, louky, les a rašeliniště. K danému typu prostředí je tam i fotografická ukázka zvláště chráněných rostlin a živočichů.

Mezi nimi figurují i evropsky významné druhy jako je třeba z rostlin puchýřka útlá nebo živočichů chřástal polní, kulíšek nejmenší a zmije obecná. V průvodci nechybí ani informace o Subregionu Velké Dářko a obcích v bezprostředním okolí naučné stezky. „Na závěr materiálu je uvedena mapa budoucí evropsky významné lokality Dářská rašeliniště a schematický náčrt stezky s doporučeními, jak se v lokalitě chovat,“ doplnil Jaromír Čejka.

Průvodce po naučné stezce Velké Dářko vyšel nákladem patnáct tisíc kusů. Polovinu dostaly obce v okolí Dářka pro distribuci v místě. Druhá část putovala do informačních center. K dostání je publikace zdarma. Okružní naučná stezka okolo Velkého Dářka začíná i končí ve známé bráně bývalé jelení obory u Karlova.

Ivan Lidmila