„Zastupitelé záměr schválili a tím jsme se dostali zase o kousek dál. Dalším impulsem byla také naše žádost o dotaci na výměnu zbytku oken v objektu v Příční ulici a jeho zateplení. Pokud uspějeme, po realizaci by se snížily náklady na vytápění o tři sta tisíc korun ročně,“ informoval místostarosta Josef Vojta.

Do upravených kanceláří v Příční ulici by se poté sestěhovali všichni úředníci, to znamená i z kanceláří v domech města na náměstí. „Pro obyvatele Bystřice bude výhodou, že všechny úřady v budoucnu najdou v jedné budově, a to samozřejmě bezbariérově upravené,“ poznamenal starosta Karel Pačiska v souvislosti s častými stesky zejména starších lidí, jež po schodech míří k pokladně v nejvyšším patře radnice.

Tři ze čtyř městských domů na náměstí by tak byly na prodej a výnos z něj by padl na sestěhování úředníků a nutné úpravy objektu. Čtvrtý dům, radnici, by si Bystřičtí zatím ponechali s tím, že by v ní zůstalo sídlo vedení města včetně sekretariátu a také obřadní síň. „Finanční odbor připraví strategii prodeje domů a odbor správy majetku projekt celého stěhování a rozmístění úředníků,“ uvedl Josef Vojta.

A když o městské domy nebude valný zájem? „Než kvůli krizi prodat hodně pod cenou, to je lepší dva, tři roky počkat a zatím akci financovat z rozpočtu města. Ale konečné rozhodnutí je na zastupitelích. Nejdříve ale musíme znát cenovou kalkulaci, tedy na kolik by změny vyšly,“ dodal místostarosta.

-------------

O co jde

– bystřické úřady nyní sídlí ve dvou budovách na Masarykově náměstí a v objektu bývalého internátu v Příční ulici

sestěhováním všech odborů do budovy v Příční ulici a prodeji nevyužívaných domů na náměstí by došlo ke značným provozním úsporám a klienti by měli všechny úřady pod jednou střechou a s bezbariérovým přístupem