*17. srpna 1847 Svratka na Vysočině

+5. listopadu 1917 Praha

Po dokončení studií architektury na pražské technice v roce 1870 se usadil v Praze, do roku 1873 pracoval v kanceláři architekta Josefa Hlávky. Od roku 1875 působil jako stavitel. Se stavitelem Karlem Starkem dokončil budovu Národního divadla, stavěl budovu Muzea království českého, kostel na Smíchově, palác Živnostenské banky, Wilsonovo nádraží, Průmyslovou školu na Smíchově i lékařskou fakultu. Dal podnět k postavení pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, v roce 1895 byl čestným předsedou Národopisné výstavy v Praze.

Ilustrační snímek.
Myslivci na Vysočině ruší lovy kvůli pandemii. Prasata tak ničí louky ve velkém

Od listopadu 1878 až do smrti zasedal ve sboru obecních starších v Praze, dne 17. listopadu 1893 byl zvolen 79 hlasy z 82 starostou hlavního města Prahy, kterým byl do 12. prosince 1896. Ve své funkci se zasloužil hlavně rozvoj kanalizace a vodovodu, čtrnáct let předsedal správní radě společné vodárny měst Prahy, Karlína, Smíchova, Královských Vinohrad a Žižkova. Dne 15. srpna 1917 byl jmenován čestným občanem města Svratky, 17. srpna 1947 mu na rodném domě byla odhalena pamětní deska. Pochován byl na Olšanských hřbitovech.

Zdroj: From Wikimedia Commons, the free media repository, autor Jindřich Eckert – Zlatá Praha, year 1893-4, issue 6, digitized by Czech Academy of Sciences