Vybraný architekt nebude zaměstnancem radnice, pracovat pro ni bude na základě smlouvy o dílo. Podle Klementa by díky jeho působení mohly mít stavby ve Žďáru nad Sázavou ucelenější ráz. Soukromí investoři by se s architektem mohli radit. „Pro stavby městského rázu bude mít tento architekt závazné stanovisko," doplnil.

Žďárská radnice začala o městském architektu uvažovat s nástupem nového vedení po loňských komunálních volbách. Starosta Zdeněk Navrátil k tomu dříve řekl, že zástavba ve Žďáru utrpěla 40 lety komunismu, což ale podle něj dává na druhou stranu možnost stavět ve městě moderně a zajímavě.

Přijímání přihlášek do výběrového řízení na městského architekta bylo uzavřeno 16. října. Původní termín byl o měsíc prodloužen, protože se třemi doručenými přihláškami nebylo město spokojené.

„Oslovili jsme přímo konkrétní architekty a architektonické kanceláře," uvedl místostarosta Klement. Uchazeče budou rovněž hodnotit architekti; předsedou výběrové komise bude Marek Janatka z České komory architektů.