„Vandalové pronikají na stavbu po celou dobu. Dost nás to trápí, i firmu, která rekonstrukci centra města realizuje. Firma se rozhodla nasadit před dokončením na náměstí svou ochranku a my se budeme snažit o častější kontroly městské policie," potvrdila žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

Kamenná mísa

Ataku ničitelů veřejného majetku nezabrání ani kamerový systém, který je v lokalitě nainstalován. „Hlídka může být jinde, a než se na místo dostaví, už je pozdě," vysvětlila Dagmar Zvěřinová.

Práce na rekonstrukci náměstí v tuto chvíli finišují a na místo už byla dopravena i více než desetitunová kamenná mísa, která tvoří základ budoucí kašny. „Kamenná mísa vznikala už od dubna a pracovali jsme na ní čtyři. Kromě mě i tři další odborníci, vynikající kameníci," vyjádřil se výtvarník Jiří Plieštik. „Spolupracuji s nimi už dlouhodobě," dodal.

Kámen z mrákotínského lomu získával po řadu měsíců novou podobu. Ani po konečném usazení kamenné mísy, která symbolizuje pět pramenů, není práce umělce a jeho pomocníků hotova. „ Nyní nás ještě čeká vyvrtání odtokových otvorů a doladění reliéfů. Pak se ještě musí udělat ozdobná mřížka okolo," řekl Jiří Plieštik. „Mně se to velmi líbí a jsem opravdu ráda, že jsme nakonec našli tu odvahu a rozhodli jsme se pro lepší kámen. Na výsledku je to vidět," pochválila novou kašnu Dagmar Zvěřinová.

Přeměna obrovského kamene v kašnu nebyla jednoduchá. „Prvním problémem bylo, že kámen byl o něco větší, než jsme plánovali. Takže jsme jej museli rozpůlit. A protože byla zima, nefungovala expanzní hmota, kterou se to běžně trhá. Kvůli tomu jsme pak museli dohánět třítýdenní zpoždění," popsal Jiří Plieštik.

Kompletní rekonstrukce centrálního žďárského náměstí pomalu končí. „Do konce října by mělo být dodlážděno. A dalších patnáct dní potom ještě musíme počítat na osazení mobiliáře," podotkla starostka.