„Získali jsme dotaci z ministerstva školství ve výši dvacet pět milionů korun. Zbytek, tedy asi dva miliony korun, budeme muset uhradit z našich peněz," informoval předseda Sportovního klubu Nové Město na Moravě Jiří Hamza.

Nejprve bylo nutné část pozemku odlesnit. Stromy byly vykáceny a dělníci poté z lokality odstranili i zbývající keře a pařezy.

Na ploše necelých deseti tisíc metrů čtverečních zanedlouho vznikne jáma, v níž po určitých úpravách má být technický sníh v jarních, letních a podzimních měsících skladován.

„Zajištění boků bude provedeno betonovými pásy, ale ne až po povrch, ten zůstane přírodní. Plánujeme jej obložit lomovým kamenem. Dno bude vysypáno štěrkem, na který se poté položí zámková dlažba. To proto, aby voda z rozpuštěného sněhu odtékala ze zásobníku pryč," popsal Karel Klapač ze sportovního klubu.

Kapacita zásobníku bude šedesát tisíc kubíků sněhu. Počítá se ale s tím, že část přes léto odtaje. „Čtyřicet tisíc kubíků by tam nakonec mělo zůstat, což nám bude stačit na přípravu tratí pro prosincové závody," vyjádřil se Karel Klapač.

Jakmile budou ukončeny stavební práce, přistoupí se, za předpokladu příznivého počasí, k výrobě technického sněhu. Ten pak budou sněhová děla stříkat přímo do nového zásobníku.

„Následně budeme muset upravit povrch sněhovými rolbami. Sníh nakonec přikryjeme štěpkou a speciální fólií odpuzující sluneční paprsky," vysvětlil postup Karel Klapač.

Zásobníky na sníh jsou ve světě v místech konání významných mezinárodních zimních závodů běžné. V České republice bude novinkou.