„Pracovat se bude na levém okraji vozovky při vjezdu od Přibyslavi v délce 165 metrů. Komunikace je v tomto místě v mírném náspu a svah je ve sklonu, což způsobuje jeho nestabilitu,“ vysvětlil důvod oprav Martin Buček z ředitelství silnic a dálnic.

Dělníci začali se stavbou v pondělí. „Základem úpravy je výstavba opěrné zdi při levé krajnici komunikace. Ta bude postavena z monolitického železobetonu založeného na mikropilotách. Na horní části zdi bude osazeno 1,1 metru vysoké zábradlí. Uvedené řešení zamezí pozvolnému sesouvání silničního tělesa vlivem dopravy a klimatických podmínek do podélného příkopu odvodnění,“ poznamenal Buček.

Jízdní pruh ve směru od Žďáru nad Sázavou na Přibyslav bude po dobu stavebních prací uzavřen a doprava bude vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem. „S tímto omezením dopravy se počítá do poloviny listopadu v závislosti na počasí a postupu prací. Další měsíc po uvedení opravovaného úseku silnice I/19 do provozu budou ještě probíhat dokončovací práce. Ty by však již plynulost dopravy výrazně ovlivnit neměly,“ vyjádřil se Buček.