„Jedná se o ty domy, které sice ještě oficiálně vlastní město, ale jelikož na ně byla využita státní dotace a my je nemůžeme určitý čas prodat, zájemci je získali formou smlouvy o smlouvě budoucí,“ vysvětlil žďárský starosta Jaromír Brychta.

Zbývající dva miliony sto čtyřicet šest tisíc korun byly rozděleny mezi několik bytových družstev v ulicích Okružní, Brodská a na Klafaru.

„Především bytový dům na Klafaru - výšková budova u střední obchodní školy, je na tom hodně špatně. Vzhledem k tomu, že je hodně na větru, bude třeba tam vyměnit okna, střechu a podobně,“ zdůvodnil Jaromír Brychta částku jeden milion a dvacet tisíc korun pro obyvatele této budovy.