Doplnila, že Ladislav Čížek byl významným žďárským muzikantem a od roku 1986 i učitelem Lidové školy umění Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou, kde vyučoval hru na dechové nástroje. Byl zakladatelem dnešního Dechového orchestru ZUŠ, který vznikl v roce 1977 pod tehdejším Jednotným klubem pracujících. Jeho cílem bylo vychovávat mladé muzikanty a udržet tradici české dechovky ve Žďáře a v okolí.

Cvičení v zámku.
Hasiči zachraňovali cenné barokní sbírky, naštěstí jen cvičně

„Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu. Připadnou-li státu autorská práva, vykonává je podle autorského zákona svým jménem Státní fond kultury ČR, kterému je ÚZSVM převede,“ upřesnila postup Adéla Janů.