Původně byly pozemky o celkové výměře 44 metrů čtverečních zapsány na již neexistující subjekty – Státní statek Smiřice státní podnik a Státní statek Křižanov. Dva z pozemků o výměrách pět a sedm metrů čtverečních tvoří zatravněný pás podél silnice uvnitř obce a třetí je částí koryta vodního toku.

Celkem bylo v působnosti pracoviště ÚZSVM ve Žďáře nad Sázavou převzato 43 pozemků v patnácti různých katastrálních územích. Řada těchto nemovitostí již byla převedena na nového vlastníka.

Inventuru nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na stát – Mapu majetku státu – vypracoval ÚZSVM v roce 2015. Díky ní bylo zjištěno, že v České republice se nacházelo 25 557 nemovitostí, které byly zapsány na státní subjekty zaniklé, nedohledané, nedostatečně identifikované či v likvidaci.