Tam se seznámil se stavem místních lesních porostů a se škodami, které v lokalitě lýkožrout smrkový napáchal. „Je nutné, aby majitelům lesů pomohl stát se s touto kalamitou vyrovnat. Na vlastní oči jsem dnes na Vysočině viděl, jak mimořádně rychle s devastujícími účinky jsou ničeny další a další hektary lesů,“ popsal své zážitky Petr Fiala.

„Mluvil jsem dnes s majiteli lesů o tom, co je potřeba udělat, a jak stát může pomoci,” doplnil předseda Občanské demokratické strany, který se v lesních porostech postižených kůrovcem v blízkosti Velkého Meziříčí setkal s majiteli Podstatzkými a správcem tamních lesů.