„Na první pohled je všechno v pořádku. Na druhý je to ale už horší, o čemž svědčí posudky,“ sdělil starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

„Převážná většina betonů v nosných konstrukcích je posuzována jako nekonstrukční. Tento nález je hodnocen jako havarijní stav stropních konstrukcí v původních budovách komplexu,“ uvádí posudek Pavla Schmida z brněnské stavební fakulty.

„Zaměstnanci pečlivě hlídali, aby se v pokojích neshromažďovalo více osob, byl vypracován evakuační plán pro případ havárie a stavba nové budovy se značně urychlila,“ přiblížila někdejší situaci ředitelka Domova pro seniory Helena Chalupová.

Budova byla rovněž energeticky náročná, a to především kvůli velkým chodbám a vysokým stropům. Roční náklady na plyn a elektřinu se pohybovaly okolo dvou milionů a tří set tisíc korun. Pro srovnání – město ročně zaplatí za veřejné osvětlení minimálně o půl milionu méně.

Meziříčští mají budovu od kraje převzít do konce měsíce. Nabízí se tři řešení jak s ní naložit. Objekt lze zakonzervovat a platit ročně statisíce korun za údržbu. Dalšími možnostmi jsou prodej a demolice. Na demolici má město přislíbenou krajskou dotaci. Vše by se ovšem muselo stihnout do konce roku.„Ke správnému rozhodnutí potřebujeme více času. Chtěl bych hejtmana poprosit, aby termín dotace prodloužil,“ dodal starosta.